"Shell betaalt in Nederland geen winstbelasting", kopte Trouw op 29 november 2018. Door gebruik te maken van legale aftrekposten, zoals buitenlandse verliezen, weet het bedrijf de winst telkens rond nul uit te laten komen. Shell-topvrouw Van Loon heeft dit bevestigd tegenover Elsevier. Ook andere multinationals blijken geen of weinig vennootschapsbelasting te betalen, zo bleek tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 29 mei.

Eerlijke bijdrage

Waarom is dit in hemelsnaam mogelijk gemaakt? Leijten (SP) laakt de belastingwetten die ervoor zorgen dat multinationals nauwelijks winstbelasting betalen. Ze zouden een eerlijke bijdrage moeten leveren aan de Nederlandse voorzieningen waarvan ze profiteren, betoogt Nijboer (PvdA). Van Otterloo (50PLUS) waarschuwt dat een scheve verdeling van lasten leidt tot ontwrichting van de samenleving.

Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zegt Lodders (VVD), ook grote bedrijven. Betalen van belasting is de basis van onze beschaving, benadrukt Mulder (PVV). Hij vreest dat belastingconstructies van grote bedrijven de belastingmoraal ondermijnen.

Welke aftrekposten gebruiken grote bedrijven om hun winst(belasting) in Nederland te drukken? Van Weyenberg (D66) vraagt om een beter overzicht hiervan. Het is niet zo eenvoudig om dit in beeld te brengen, reageert de staatssecretaris, maar hij hoopt daar in 2020 verder mee te zijn.

Commissie

De Tweede Kamer heeft unaniem gevraagd om een commissie te laten kijken naar de belastingen die bedrijven betalen. De bedoeling is om het belastingstelsel eerlijker te maken. Maar het onderzoek van deze commissie zou niet mogen leiden tot het uitstellen van maatregelen om belastingontwijking aan te pakken, benadrukt Snels (GroenLinks).

In de commissie mogen geen vertegenwoordigers van multinationals komen te zitten, vindt Leijten (SP). Omtzigt (CDA) pleit voor een goede balans en het opnemen van onafhankelijke deskundigen in de commissie. Hij krijgt daarvoor bijval van de staatssecretaris. Onderzoek naar de vennootschapsbelasting is volgens hem een van de bouwstenen voor verbetering van het belastingstelsel.

Van Raan (PvdD) wijst op de vele onderzoeken naar belastingontwijking die al zijn gedaan door bijvoorbeeld OESO, CPB, SOMO en Oxfam. De commissie zou volgens hem de uitkomsten en aanbevelingen uit bestaande rapporten moeten meenemen.

De Kamer stemt op 18 juni over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist