De motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag

21 mei 2024, debat - Minister Dijkstra (Medische Zorg) wil een aangenomen motie over het niet instemmen met het pandemieverdrag niet uitvoeren. De indieners van de motie hebben haar naar de Kamer geroepen om daarover te debatteren.

De Kamer debatteerde op 10 april 2024 over het internationaal pandemieverdrag, waarin afspraken worden gemaakt om toekomstige pandemie├źn te voorkomen en te bestrijden. Keijzer (BBB), Agema (PVV) en Jansen (NSC) hebben de minister via een motie gevraagd niet met de tekst van dat verdrag in te stemmen, en die motie is door een Kamermeerderheid gesteund.

Dijkstra heeft de Kamer een brief gestuurd waarin zij uitlegt dat ze de motie niet kan uitvoeren. Ze schrijft dat het de taak van het kabinet is om de onderhandelingen te voeren en dat er op dit moment EU-consensus is om die af te ronden. "Maar dit proces kan zo niet", vindt Keijzer (BBB).

Onderhandelingen

Het feit dat de onderhandelingen over het verdrag nog lopen, is voor sommige fracties juist reden om niet in te willen stemmen. Jansen (NSC) noemt het onderhandelingsproces "onvoldoende transparant". Als voorbeeld noemt zij het feit dat het begrip "pandemische noodsituatie" nog altijd niet gedefinieerd is.

Maar volgens de minister is dat niet raar. Bij de totstandkoming van internationale verdragen wordt altijd tot op het laatste moment onderhandeld. "Het is geen gelopen race, zoals steeds wordt voorgesteld", zegt Dijkstra.

Paulusma (D66) spreekt haar steun aan de minister uit. Zij is blij met de samenwerking om toekomstige pandemie├źn te voorkomen of te bestrijden, want "een pandemie kan en zal weer plaatsvinden".

Demissionair

Agema (PVV) vindt dat het nieuwe kabinet hierover zou moeten gaan in plaats van het demissionaire kabinet. Ook Van Dijk (SGP) vindt dat het demissionaire kabinet zich terughoudender zou moeten opstellen. Van Meijeren (FvD) noemt het niet uitvoeren van de motie antidemocratisch.

Op zich mag het kabinet een motie naast zich neerleggen, zegt Krul (CDA, mede namens ChristenUnie). Maar hij vindt dat de minister dan wel beter moet verantwoorden waarom ze de motie niet uitvoert.

Invloed

Tielen (VVD) heeft de motie-Keijzer niet gesteund. Zij vindt dat het parlement nog voldoende mogelijkheden heeft om invloed op het verdrag te hebben. Bushoff (GroenLinks-PvdA) wijst erop dat het moment om te tekenen sowieso pas over een paar maanden is. Dus dan kan het nieuwe kabinet tekenen, of niet.

De minister benadrukt nogmaals dat er geen onomkeerbare beslissingen zullen worden genomen en dat ze de uitkomsten van de onderhandelingen met de Kamer zal delen. Een nieuw kabinet kan er dan mee verder. Sowieso volgt er nog een uitgebreide goedkeuringsprocedure in beide Kamers.

De Kamer stemt op 22 mei over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct