ChristenUnie vraagt naar handel in dossiers van mensen onder bewind

21 mei 2024, mondelinge vragen - Ceder (ChristenUnie) vraagt minister Weerwind (Rechtsbescherming) naar de handel in dossiers van mensen die onder bewind staan. Waarom worden de kosten daarvan doorberekend aan kwetsbare mensen?

RTL bericht over de handel in dossiers van mensen die onder bewind staan. De overnamekosten worden doorberekend aan de persoon onder bewind, wat bewindvoerders tot €1.000 per dossier oplevert. Maar mensen staan nou juist onder bewind omdat ze schulden hebben of dementerend zijn, zegt Ceder. Dat maakt hen kwetsbaar en daarom zouden ze hiertegen beschermd moeten worden.

Volgens Weerwind kan overdracht van dossiers soms nodig zijn, bijvoorbeeld als een bewindvoerder ziek is of met pensioen gaat. En met zo'n overdracht kunnen ook kosten gemoeid zijn. Maar hij is het met Ceder eens dat een kwetsbaar persoon onder bewind niet als investeringsobject mag worden gezien. Hij benadrukt te kijken naar de kwaliteit van de bewindvoering en het toezicht erop. Ook onderzoekt hij of differentiatie van de overdrachtskosten mogelijk is, want lang niet elk dossier is even ingewikkeld.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct.