Daders van ernstige geweldsmisdrijven kunnen na hun straf vrijwel ongehinderd terugkeren in de omgeving van (de nabestaanden van) hun slachtoffers. De belangen van daders krijgen voorrang boven die van slachtoffers en nabestaanden, zo stelt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

Slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven hebben recht op rust, benadrukt Van Nispen (SP). Hun zou volgens hem altijd gevraagd moeten worden of ze er bezwaar tegen hebben dat een dader in de buurt komt wonen.

Bij de vrijlating van daders wordt wel degelijk rekening gehouden met de belangen van (nabestaanden van) slachtoffers, zegt Blok, maar hij erkent dat er in de praktijk ook fouten worden gemaakt. De overheid kan meer doen om ongewenste confrontaties tussen slachtoffers en daders te voorkomen, benadrukt Özütok (GroenLinks).

Gebiedsverbod

Rechters en burgemeesters kunnen daders van geweldsmisdrijven na hun vrijlating verbieden om in een bepaald gebied te komen. Dit zouden ze volgens Van Toorenburg (CDA) vaker kunnen doen, om te voorkomen dat (nabestaanden van) slachtoffers "wegkwijnen" omdat ze niet meer op straat durven te komen.

Om een gebiedsverbod op te leggen moet er sprake zijn van een "verstoring van de openbare orde" of van "ernstig belastend gedrag' van de dader richting (nabestaanden van) het slachtoffer. Die voorwaarden zijn te streng, vindt Helder (PVV): het moet makkelijker worden een gebiedsverbod op te leggen.

Is het enkele feit dat een dader in de buurt van (nabestaanden van) een slachtoffer gaat wonen "ernstig belastend gedrag"? Van Oosten (VVD) en Groothuizen (D66) vragen de minister om zich hierover uit te spreken, maar die wil de rechterlijke uitspraken op grond van nieuwe wetgeving afwachten.

De Kamer stemt op 26 september over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist