Belastingplan en twee andere fiscale wetten voor 2024

25 oktober 2023, wetsvoorstellen - De Kamer debatteert met staatssecretaris Van Rij (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) over het Belastingplan 2024, de Wet minimumbelasting 2024 en de Fiscale verzamelwet 2024.

Het Belastingplan 2024 bestaat uit wetsvoorstellen gericht op de koopkrachtontwikkeling, fiscale vereenvoudiging, verwerken van aanbevelingen uit evaluaties, reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en invulling van budgettaire taakstellingen. De Wet minimumbelasting 2024 vloeit voort uit internationale afspraken die ervoor moeten zorgen dat bedrijven minimaal 15% winstbelasting gaan betalen. De Fiscale verzamelwet bevat onder andere technische aanpassingen en codificatie van bestaand beleid.

Behandeling

Is het wel verstandig om zo veel wetsvoorstellen tegelijk te behandelen? Omtzigt denkt van niet: het kan niet zorgvuldig en leidt tot fouten. Het zou beter zijn om dit voortaan meer te spreiden.

Staatssecretaris Van Rij "beseft als geen ander" dat het een heel groot pakket is. Een samenloop van reparaties, implementatie van Europese regelgeving en uitvoering van het coalitieakkoord heeft "een stuwmeer" opgeleverd. De staatssecretaris suggereert om aan het begin van een kabinetsperiode voortaan betere afspraken te maken over spreiding.

Koopkracht

Veel mensen maken zich zorgen over hun koopkracht, constateert Erkens (VVD). Het is daarom goed dat het kabinet maatregelen neemt voor de laagste inkomens, maar ook de middeninkomens moeten volgens hem worden geholpen. Daarom heeft de VVD een voorstel gedaan om de brandstofaccijnzen niet te verhogen.

Ambities als verduurzaming van de economie en investeren in defensie, politie, onderwijs en zorg kunnen we niet waarmaken als we niets doen aan de krapte op de arbeidsmarkt, betoogt Van Weyenberg (D66). Hij vindt daarom dat werken meer moet lonen om meer mensen aan het werk te krijgen.

Bedrijven maken steeds meer winst, stelt Alkaya (SP) vast. Hij vindt dat dit geld eerlijker verdeeld moet worden. Dat kan door belastingkortingen voor bedrijven en expats te schrappen en de vennootschapsbelasting te verhogen. Het extra geld dat dit oplevert, kan worden gebruikt voor de koopkracht van lage inkomens.

Bedrijven die meer winst behalen, betalen ook meer belasting, zegt de staatssecretaris. Hij ziet het niet zitten om de lasten voor bedrijven te verhogen, vanwege het negatieve effect op het ondernemingsklimaat.

Stelsel

Het bestaande stelsel van belastingen en toeslagen is voor steeds minder mensen inzichtelijk, zegt Van Dijk (CDA). Grinwis (ChristenUnie) vraagt aandacht voor de in sommige gevallen extreem hoge marginale belastingdruk en legt uit dat de arbeidskorting veel te hoog is. Verder wil hij de belastingvoordelen voor expats beperken.

Ook Dassen (Volt) pleit voor het vereenvoudigen van het belastingstelsel en het afschaffen van vrijstellingen, bijvoorbeeld voor grootverbruikers van leidingwater. Daarnaast is het in zijn ogen belangrijk om de belastingen binnen Europa meer te harmoniseren.

Het ministerie van Financiën onderzoekt hoe het belasting- en toeslagenstelsel van de toekomst eruit moet zien en gaat daarmee door, ondanks de val van het kabinet, zegt de staatssecretaris. Hij wijst erop dat een stelselherziening in samenhang moet gebeuren, omdat afzonderlijke kleine aanpassingen onbedoelde gevolgen kunnen hebben.

Klimaat

Het kabinet speelt Russisch roulette met de welvaart van Nederland, vindt Van Dijck (PVV). Hij hekelt de "kamikazewetten" van klimaatminister Jetten, die er volgens hem voor zorgen dat hele sectoren, van glastuinbouw tot dakpannenfabrieken, verdwijnen.

Een sterke, innovatieve sector als de glastuinbouw moet de verduurzaming kunnen meemaken, erkent minister Jetten. "Eerlijke fiscale prikkels" moeten dat mogelijk maken. De minister blijft erbij dat de voorgenomen CO2-heffing zorgvuldig tot stand is gekomen. Subsidiëring uit het Klimaatfonds moet "evenwicht in het totaalpakket" brengen.

Van der Lee (GroenLinks, ook namens de PvdA) en Van Raan (PvdD) vinden juist dat het kabinet te weinig klimaatmaatregelen neemt. Zij doen daarom voorstellen om fossiele subsidies sneller af te schaffen door vrijstellingen in de energiebelasting, kolenbelasting, gasbelasting en brandstofaccijns te laten vervallen.

BOR en bedrijven

Familiebedrijven profiteren van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), doordat er bij overdracht aan de volgende generatie minder belasting hoeft te worden betaald. Het kabinet wil dit versoberen, maar de regeling is nog steeds ruimhartig, vindt Van Rij.

Familiebedrijven zijn geworteld in de lokale economie, zegt Stoffer (SGP), en die moeten we niet opzadelen met hogere lasten. Ook Van Haga (Groep Van Haga) is het niet met de versobering eens: het is nu al moeilijk om een bedrijf in de familie te houden. De erfbelasting zou wat hem betreft helemaal afgeschaft moeten worden.

De verzorgingsstaat is gebouwd op ondernemerschap en verdienvermogen, betoogt Eppink (BBB). Het telkens verhogen van de lasten voor bedrijven tast die basis aan.

De Kamer stemt op 26 oktober over het Belastingplan 2024, de Wet minimumbelasting 2024 en de Fiscale verzamelwet 2024, en over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook