Advocaten krijgen toegang tot politieverhoor

25 mei 2016, wetsvoorstel - Wie door de politie wordt verhoord heeft daarbij recht op bijstand van een advocaat. Door het doorvoeren van een Europese richtlijn, wordt dit nu in Nederland geregeld.

De gemiddelde kijker van Amerikaanse series is misschien verbaasd dat men in Nederland tot nu toe nog géén recht had op een advocaat bij zijn politieverhoor, zegt Swinkels (D66). Het hoort volgens haar bij een volwassen rechtsstaat en daarom vindt zij het goed dat dit wordt ingevoerd. Ook Van Nispen (SP) is er blij mee, al vindt hij dat het al veel eerder had gemoeten. Het gaat om een Europese verordening die de lidstaten moeten implementeren. De Kamer is tevreden met deze versterking van de rechtsbescherming. Desalniettemin zijn er nog veel vragen aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie).

Vrees voor extra druk op de politie

De andere manier van verhoren zal een zware aanslag op de capaciteit van de nationale politie vormen, verwacht Helder (PVV). Van Toorenburg (CDA) denkt dat dit ten koste zal gaan van blauw op straat en van een betere opsporing. Ook volgens Recourt (PvdA) kan dit om extra capaciteit bij de politie gaan vragen: Hoe gaat de minister dat oplossen? "Meten is weten", zegt Van Oosten (VVD). Hij wil na een periode bekijken hoe de zaken ervoor staan bij de politie. Maar dat vinden Van Nispen en Van Toorenburg onzinnig, want "het werk loopt de politie nu al overduidelijk over de schoenen".

Mogelijk leidt dit tot gebrek aan goede advocaten

Advocaten die de rechtsbijstand bij het politieverhoor verzorgen, krijgen volgens Van Nispen niet voldoende betaald. "Zij hoeven er niet rijk van te worden, maar ze hoeven dit niet in eigen tijd en voor eigen rekening te doen." Dit leidt ertoe dat sommigen er gewoon mee stoppen, waardoor er een gebrek aan goede advocaten dreigt. Ook Swinkels ziet dit probleem. Volgens haar is de beschikbaarheid van goede advocaten en goede gefinancierde rechtsbijstand een noodzakelijke voorwaarde om van het recht gebruik te kunnen maken. Zij vraagt de minister hoe hij eventuele leegloop gaat voorkomen.

Mag de advocaat deelnemen aan het verhoor?

Wat wordt precies de rol van de advocaat bij het verhoor? Mag hij daar bijvoorbeeld op inbreken? Mag hij om pauzes vragen? Volgens de minister mag de raadsman alleen aan het begin en het eind van het verhoor vragen stellen. Daar is Helder het mee eens, want "de advocaat moet de politie niet hinderen". Ook Van Toorenburg vreest dat de advocaat in het belang van zijn cliënt het verhoor anders zal verstoren. Van Nispen en Swinkels benadrukken juist dat een raadsman wel invulling moet kunnen geven aan zijn functie als rechtsbijstandverlener. Hij hoeft toch geen toeschouwer te zijn?

De Kamer stemt op 31 mei over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.