De straffen worden aangescherpt voor mensen die zich onverantwoordelijk gedragen in het verkeer, ook als dit gedrag geen verstrekkende gevolgen heeft. Met zijn wetsvoorstel regelt de minister onder andere de volgende zaken:

  • het wegnemen van het grote verschil in strafmaximum tussen (zeer) gevaarlijk rijgedrag zonder en met gevolgen
  • het verhogen van de maximumstraf bij rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder geldig rijbewijs
  • het verduidelijken van de toepassing van de algemene recidiveregeling uit het Wetboek van Strafrecht, wat kan leiden tot een hogere straf

Het wetsvoorstel van de minister krijgt brede steun. Het geeft de rechter meer mogelijkheden om een passende straf op te leggen, concludeert Van Nispen (SP).

Roekeloosheid

De wetswijziging leidt ertoe dat het begrip roekeloosheid breder wordt uitgelegd. Dijkstra (VVD) is daar blij mee: het valt niet uit te leggen aan verkeersslachtoffers of nabestaanden dat het bewijs nu vaak niet rond komt. Hij hoopt dat het wetsvoorstel de verkeersveiligheid verbetert en tot meer veroordelingen leidt.

De bestaande restrictieve uitleg van roekeloosheid leidt tot maatschappelijk onbegrip, stelt Groothuizen (D66) vast. Maar is het wel altijd mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen opzet en onoplettendheid? Het is aan de officier van justitie of de rechter om dit te beoordelen, antwoordt Grapperhaus.

Zwaardere straffen?

Het wetsvoorstel is een stapje in de goede richting, zegt Markuszower (PVV). Maar hij vindt dat roekeloos verkeersgedrag nog harder moet worden aangepakt: slappe straffen zijn voor slachtoffers onverteerbaar. Zeker voor recidivisten moeten de straffen volgens hem omhoog. Ook vindt hij dat er geen taakstraf mag worden opgelegd als roekeloos verkeersgedrag leidt tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.

Van Dam (CDA) pleit bij het veroorzaken van een dodelijk ongeval of zwaar lichamelijk letsel voor een strafverzwaring van 100% in plaats van 50% als alcohol of andere middelen zijn gebruikt. Dat zou leiden tot een maximumstraf van twaalf jaar, stelt Grapperhaus vast. Naar zijn oordeel is dat te hoog in verhouding tot het strafmaximum voor andere misdrijven.

De Kamer stemt op 18 juni over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist