Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over de stroperige gang van zaken bij een overlijden in het buitenland

Download Download

Ondertekenaars