Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Marcouch over drankrijders die toch hun rijbewijs mochten behouden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Marcouch over drankrijders die toch hun rijbewijs mochten behouden

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Drankrijders die toch hun rijbewijs mochten behouden

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
Naar boven