Statenpassage

Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 127
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33993-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33993-5 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

33993-2 Voorstel van wet

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

33993 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

33993-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nader rapport

33993-4 Nader rapport

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Integratie lwoo en pro in passend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45