Brief regering : Kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36081-11 Motie van het lid Stoffer over terughoudend omgaan met staatsnoodrecht

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb (36081)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30