Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-XVI-123 Motie van het lid Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

24170-225 Motie van de leden Bergkamp en Slootweg over versterken van de kennis over de zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15