Uitgelicht : Woningtekort starters en middeninkomens

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 4 november 2020 van 10:00 tot 13:30 uur een rondetafelgesprek over het woningtekort onder starters en middeninkomens.

Volg live

Het rondetafelgesprek over het woningtekort vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.  

Initiatiefnemers en hoofdvraag

De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Koerhuis (VVD) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek.  Zij willen, met de overige leden van de commissie Binnenlandse Zaken, meer informatie krijgen over de problematiek rondom het woningtekort voor met name starters en middeninkomens. Zijn de plannen van het kabinet om het woningtekort voor deze groepen terug te dringen voldoende?

AchtergrondMensen maken zich grote zorgen. Kunnen mijn kinderen wel een betaalbare woning vinden na hun studie? Als ik in de stad werk, kan ik de huur daar wel betalen of een huis kopen?

Deze zorgen zijn terecht. Er is in Nederland sprake van een groot woningtekort. Vooral voor starters en middeninkomens is het moeilijk om aan een betaalbare woning te komen.

Het kabinet stelt voor om enerzijds meer woningen te bouwen (met name sociale- en middenhuurwoningen) en anderzijds om de maximale inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning te verhogen voor gezinnen en te verlagen voor alleenstaanden.

Welke consequenties heeft dit voor starters en middeninkomens? Voor beginnende leraren, verpleegkundigen en agenten, of juist senioren? Moeten er niet ook meer koopwoningen worden gebouwd? En op welke locaties? Hoe wordt er gekeken naar het voorstel van het kabinet? Moet de inkomensafhankelijke huurverhoging verder worden verbeterd?Om op die vragen antwoord te krijgen, spreekt de commissie met diverse experts.

Genodigden

De commissie gaat in gesprek met vertegenwoordigers van huurders- en kopersorganisaties, verhuurders, bouwers, verkopers en wetenschappers. Het rondetafelgesprek bestaat uit vier blokken.Blok 1: Huurders en kopers (10.00 – 10.40 uur)

- Zeno Winkels, algemeen directeur Woonbond

- Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis

Blok 2: Verhuurders (10.50 – 11.30 uur)

- Martin van Rijn, voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties

- Laurens van Noort, algemeen directeur van Vastgoed Belang

Blok 3: Bouwers en verkopers (van 11.40 - 12.20 uur)

- Maxime Verhagen, voorzitter bestuur Bouwend Nederland

- Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter Wonen van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM)

Blok 4: Experts (12.30 – 13.10 uur)

- Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

- Stefan Groot, wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Publieke financiën van het Centraal Planbureau (CPB)De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt de position papers terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).