Uitgelicht : Woningbouwopgave en koopsector

De commissie voor Binnenlandse Zaken debatteert op donderdag 21 maart 2024 van 13.00 tot 17.00 uur over de woningbouwopgave en koopsector. Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, komt hiervoor naar de Tweede Kamer.

Beeld van een nieuwe flat in aanbouw

Volg live

Het overleg is in de Suze Groenewegzaal van de Tweede Kamer. Via de website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda 

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. 

Stimulering woningbouw

Voor 2024 en 2025 wordt een dip verwacht in de woningbouw. Dit blijkt uit de afname van het aantal afgegeven bouwvergunningen. In 2023 zijn slechts 54.845 bouwvergunningen afgegeven voor nieuwe woningen. Het beleid mikt op zo’n 100.000 nieuwe woningen per jaar. De terugval komt vooral door de hogere rente, gestegen bouwkosten en inflatie. Volgens een brief van minister De Jonge lijkt de economische tegenwind echter te luwen; er zit weer nieuw perspectief in de woningmarkt. 

Instrumenten 

Het Rijk stimuleert de woningbouw door diverse instrumenten, zoals de startbouwimpuls en de woningbouwimpuls. Omdat deze instrumenten dit jaar stoppen, zal in het debat worden besproken welke regelingen vanaf volgend jaar nodig zijn. De Tweede Kamer kwam vorig jaar zelf met drie andere instrumenten: een opkoopfonds, het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en een ondersteuningsfonds voor Wooncoöperaties (gemeenschappen van mensen die samen woningen beheren en/of nieuwe woningen realiseren). De minister is niet enthousiast over het opkoopfonds. Bij deze constructie koopt de overheid zelf woningen op in situaties waarin de eis van 70% voorverkoop niet wordt gehaald. Uit een onderzoek van Capital Value bleek dat deze invulling grote risico’s voor de overheid met zich mee brengt. De minister wil wel een doorbouwfaciliteit uitwerken als alternatief. Dit is een door de overheid ondersteunde instelling die leningen verstrekt aan projectontwikkelaars. Overige onderwerpen

Naast bovengenoemde onderwerpen komen ook andere oplossingen aan de orde. In de Uitvoeringsagenda Wonen doen provincies, gemeenten, woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en consumentenorganisaties gezamenlijk allerlei voorstellen. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan het verlagen van de overdrachtsbelasting en het verlagen van grondprijzen. Ook het versnellen van procedures en aanpak van stikstof zijn belangrijk voor de woningbouw.
 

Terugkijken

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is.