Uitgelicht : Verslavingszorg en drugsbeleid

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak op donderdag 10 oktober 2019 van 13.30 tot 16.30 uur met staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS over de verslavingszorg en het drugsbeleid.

drugs.jpg

Volg live

Het algemeen overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Nederlands drugsbeleid  

Het gebruik van drugs kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker. Bovendien leidt drugsgebruik regelmatig tot overlast, zoals vernielingen of geweld. De overheid wil voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken.

Nationale Drug Monitor (NDM)

Uit de Nationale Drug Monitor 2018 van het Trimbos-instituut blijkt dat er nog veel te bereiken is op het gebied van preventie van het gebruik van drugs. Onder jongeren tekent zich een dalende trend af, maar het percentage volwassenen dat drugs gebruikt, daalt niet.

Vijf nieuwe maatregelen  

Het Trimbos-instituut is gestart met een onderzoek- en ontwikkeltraject. Het doel is om te stimuleren dat mensen geen drugs gebruiken en het moment van het eerste gebruik uit te stellen of te voorkomen. Er zijn veel verschillende soorten drugs en er komen steeds nieuwe stoffen bij. Dat is onder andere zichtbaar bij de vele stoffen die vallen onder de zogenaamde Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS), ook wel designerdrugs genaamd. Door een wetswijziging van de Opiumwet zouden deze designerdrugs per groep verboden kunnen worden.
In het kader van drugspreventie zijn er vijf nieuwe maatregelen om de normalisering van het drugsgebruik tegen te gaan. Daaronder bijvoorbeeld meer samenwerking met gemeenten en het starten van een platform met preventiemedewerkers en kennisinstituten.

Ghb

Uit de Monitor Drugsincidenten van het Trimbos-instituut blijkt dat steeds meer mensen  na drugsgebruik in het ziekenhuis belanden. Patiënten hebben last van een hoge bloeddruk, oververhitting en bewustzijnsdalingen. Sommigen worden in comateuze toestand binnengebracht en moeten intensief worden gemonitord. De meest populaire harddrug is xtc, de meest verslavende is ghb en de snelst oprukkende drugs is ketamine.
Problematisch gebruik van en verslaving aan ghb kan lang verborgen worden gehouden. De drug is makkelijk zelf te maken, goedkoop en de gebruiker vertoont weinig uiterlijke kenmerken. Personen met een ghb-afhankelijkheid zien zichzelf vaak niet als verslaafd. Afkicken is ontzettend moeilijk en het risico op terugval is groot. Naast een sluitende aanpak voor ghb-problematiek moet er ook aandacht zijn voor terugvalmanagement.

Wietproef

De invulling van het experiment gesloten coffeeshopketen wordt met de volgende tien gemeenten uitgewerkt: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. Deze gemeenten zijn naar voren gekomen op basis van advies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen onder leiding van prof. dr. Knottnerus. Het experiment betreft cannabisteelt voor recreatief gebruik.
De ministeriële regeling van het experiment is in consultatie gebracht. Dat betekent dat iedereen tot 12 november 2019 mag reageren op de concept ministeriële regeling. In de regeling worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de hennep. Ook wordt in de regeling bepaald aan welke eisen een verpakking van hennep en hasjiesj moet voldoen.