Uitgelicht : Tweede rondetafelgesprek over advies "Elke regio telt!´

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op dinsdag 20 juni 2023 van 16.30 tot 18.30 uur een tweede rondetafelgesprek over het advies ‘Elke regio telt!’.

Tractor rijdt op provinciale weg, op de voorgrond een grasberm en achter de tractor bomen.

Volg live

Deze bijeenkomst vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.  

Aanleiding

Op 27 maart 2023 werd het adviesrapport ‘Elke regio telt!: een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ aangeboden aan minister Hanke Bruins Slot (BZK). Het advies is opgesteld door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS); bekijk ook de samenvatting

Regionale verschillen

Volgens de opstellers van het advies zijn de regionale verschillen in brede welvaart in Nederland  groot en nemen ze toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nederland worden geïnvesteerd in regionale ontwikkeling op de lange termijn. Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland.

 

Tweede rondetafelgesprek 

De Tweede Kamerleden Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Roelien Kamminga (VVD) en Romke de Jong (D66) namen het initiatief tot het houden van deze rondetafelgesprekken. Na het eerste rondetafelgesprek, dat plaatsvond op woensdag 31 mei 2023, bleek er bij de Tweede Kamerleden behoefte aan een tweede gesprek. Zij zullen tijdens de tweede bijeenkomst spreken met bestuurders van andere regio’s over wat zij zien in hun provincie, regio of gemeente. Ook zal ingegaan worden op de vraag welke vervolgstappen de bestuurders noodzakelijk achten.   

 

Genodigden

16.30 tot 17.30 uur: 

  • Arno Brok, commissaris van de Koning Friesland;
  • Han Polman, commissaris van de Koning Zeeland;
  • Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning Drenthe.

17.30 tot 18.30 uur: 

  • Puck de Nijs – Visser, wethouder gemeente Schagen namens de regio Kop van Noord-Holland;
  • Mark Boumans, voorzitter Regio Achterhoek;
  • Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid.Position papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).