Uitgelicht : Toekomst van Tata Steel

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat spreekt op donderdag 9 september 2021 van 10.00 tot 13.00 uur in een commissiedebat over de toekomst van Tata Steel. Hiervoor komen minister Blok van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer.

Schoorstenen en gebouwen vanuit de lucht gefotografeerd.
Luchtfoto van Tata Steel.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Verduurzamen Tata Steel

Door de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) te verminderen kan verdere opwarming van de aarde worden beperkt. In het Klimaatakkoord staat dat de industrie in 2030 de CO2-uitstoot met 14,3 megaton moet terugbrengen ten opzichte van 1990. De elektriciteitssector staat voor een opgave van 20,2 megaton. Het staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, met 9000 werknemers, valt onder beide sectoren en wil in 2030 op jaarbasis 5 megaton CO2 besparen. Het neemt dan bijna 15 procent van de door die sectoren geplande besparingen voor zijn rekening.

CO2-besparing

Een van de manieren waarop Tata Steel deze doelstelling wil bereiken is de uitstoot van CO2 af te vangen en 50 kilometer op zee in lege gasvelden op te slaan. Ook wil het bedrijf gebruik maken van waterstoftechnologie. Van restgassen uit het productieproces kan waterstof gemaakt worden. Tata Steel kan deze waterstof gebruiken voor de staalproductie of aan een openbaar waterstofnet leveren. Een andere mogelijkheid is om staal te maken op basis van aardgas in plaats van kolen. En over te stappen van aardgas naar groene waterstof zodra dit voldoende beschikbaar is. In opdracht van Tata Steel en FNV wordt onafhankelijk onderzoek gedaan hoe de staalproductie het beste kan verduurzamen. Om verduurzaming te kunnen realiseren is samenwerking met de overheid nodig voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en subsidies.

Gezondheidsonderzoek RIVM

Uit het op 2 september 2021 verschenen rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) blijkt dat in de omgeving van Tata Steel vaker schadelijke stoffen neerdalen dan daarbuiten. In Wijk aan Zee werden de hoogste waarden gemeten. Daar zijn kankerverwekkende stoffen en metalen zoals ijzer en chroom 20 tot 100 keer meer in het neergedaalde stof aanwezig dan buiten de IJmond. Vooral kinderen tot twaalf jaar vormen een kwetsbare groep, omdat zij buiten spelen. Onderzoek naar de herkomst van de stoffen loopt nog, maar wel is al duidelijk dat er een link is met Tata Steel.

Uit een eerder rapport van het RIVM uit april 2021 bleek dat inwoners van de regio IJmond veel vaker gezondheidsklachten hebben dan bewoners in de buurt van andere industriegebieden. Ook was de luchtkwaliteit in de omgeving van Tata Steel slechter dan in de rest van Nederland.