Uitgelicht : Rondetafelgesprek over weerbaarheid democratie

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 28 juni 2023, van 10.00 tot 13.00 uur, een rondetafelgesprek over de vraag hoe de weerbaarheid van de democratie kan worden versterkt.

Een grote groep mensen aan de oever van de Waal, van bovenaf gefotografeerd, tijdens het Festival van de Democratie 2019.
Bezoekers tijdens het Festival van de Democratie in Nijmegen, 2019.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.  

Initiatiefnemers

Het rondetafelgesprek is een initiatief van de fractievoorzitters Hermans (VVD), Paternotte (D66), Pieter Heerma (CDA), Kuiken (PvdA), Klaver (GroenLinks), Ouwehand (PvdD), Bikker (ChristenUnie) en Dassen (Volt).

Achtergrond

De democratie is kwetsbaar voor antidemocratisch gedachtegoed en behoeft bescherming. Het doel van dit rondetafelgesprek is om grip te krijgen op het weerbaar houden van de democratie, en de vragen te beantwoorden wat we daarvoor moeten doen en hoe we dat kunnen doen.

De genodigden wordt gevraagd om in hun bijdragen aan het gesprek te willen ingaan op de volgende vragen:

 • Wat is een weerbare democratie? Welke dreigingen zijn er voor de weerbare democratie? Waarom is dat nu een probleem?
 • Wanneer komt de democratie in gevaar? Waarin schuilt het gevaar voor de democratie?
 • Welke groepen vormen een dreiging? Hoe groot? Wat zijn de trends? Wat zijn de achtergronden van die groepen? Waarom en wanneer zijn mensen vatbaar voor ondemocratisch gedachtegoed? En wat doe je eraan om die mensen weer terug te krijgen?
 • Welke waarborgen zijn er en welke waarborgen ontbreken nu?   

   

Programma

10.00 – 11.00 uur: 

 • Léonie de Jonge, universitair docent en onderzoeker European Politics & Society Rijksuniversiteit Groningen
 • Joep Boonekamp-van Lit, promovendus empirische politicologie-democratische erosie en de verdediging van democratie Radboud Universiteit Nijmegen
 • René Cuperus, schrijver Atlas van afgehaakt Nederland
 • Marlies Glasius, hoogleraar Internationale Betrekkingen Universiteit van Amsterdam

11.00 – 12.00 uur:

 • Ernst Hirsch Ballin, emeritus hoogleraar constitutioneel recht aan Tilburg University en emeritus hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam
 • Bart-Jan  Heine, onderzoeker bestuurskunde Thorbecke Academie
 • Tom van der Meer, hoogleraar Politicologie Universiteit van Amsterdam
 • Paul Cliteur, emeritus hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap Instituut voor Metajuridica   

12.00 – 13.00 uur: 

 • Erik Akerboom, directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Bas Heijne, columnist NRC en schrijver
 • Ivana Ivkovic, politiek filosoof
 • Jean Tillie, hoogleraar Politicologie Universiteit van Amsterdam

Position papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).