Uitgelicht : Rondetafelgesprek over transparantie bij het bieden op een woning

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op donderdag 1 juli van 13.00 tot 16.00 uur een rondetafelgesprek over Transparantie bij het bieden.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.  

Initiatiefnemer en hoofdvraag

Het Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) nam het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek.  Hij wil, met de overige leden van de commissie Binnenlandse Zaken, meer informatie krijgen over de problematiek rondom het biedingsproces bij het (ver)kopen van een woning. Door ondoorzichtigheid van dit proces zijn consumenten veelal de dupe en vissen zij achter het net bij het kopen van een huis en/of betalen zij veel te veel voor een woning.

Ook gaan de leden op zoek naar goede voorbeelden uit het buitenland van een transparant biedingsproces bij huizen(ver)koop).

Achtergrond

De Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Julius Terpstra (CDA) vroegen de minister eind 2020 via een motie om met maatregelen te komen om de biedingsprocedures voor het kopen van huizen zo open en transparant mogelijk te maken door brede beschikbaarheid van online biedingsprocedures.

Het Kamerlid Nijboer diende in april 2021 een motie in waarin hij de minister vroeg om, in overleg met betrokken partijen, voorstellen te doen om de toewijzing van nieuwbouwwoningen eerlijk, duidelijk en navolgbaar vorm te geven en dit ook te handhaven.

Misstanden aanpakken

In haar brief van 22 april 2021 gaat minister Ollongren in op de bestaande regels en werkwijzen omtrent het aan- en verkopen van een woning en op een aantal verbeterpunten waarop zij wil dat makelaars en de betrokken belangenorganisaties actie ondernemen.

Zij concludeert: “Wanpraktijken bij makelaars zijn ontoelaatbaar. Het is daarom cruciaal dat de transparantie in de verschillende onderdelen van het aankoopproces wordt verbeterd en misstanden worden aangepakt. Kopers en verkopers moeten ervan op aan kunnen dat de makelaar een integere rol speelt. Ik ben blij om te zien dat er vanuit de sector stappen worden gezet, maar er is meer nodig. De voortgang van de in deze brief geschetste stappen houd ik nauwgezet in de gaten en ik zal uw Kamer bij relevante ontwikkelingen op dit terrein nader informeren. Een volgend kabinet zal waar nodig extra stappen moeten zetten. Bij onvoldoende voortgang sluit ik aanvullende maatregelen door het demissionaire kabinet niet uit.”

Genodigden

De commissie gaat in gesprek met vertegenwoordigers van brancheverenigingen, experts en startups die werken aan het vergroten van de transparantie bij bieden. Het rondetafelgesprek bestaat uit drie blokken.Blok 1 Brancheverenigingen (van 13.00 – 13.45 uur)

Onno Hoes (voorzitter) en Rob Wassenaar (makelaar), Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM

Karsten Klein, Vereniging Eigen Huis

Tristan Bons, VBO (Vereniging van makelaars en taxateurs)

Blok 2 Experts (van 14.00 - 14.45 uur)

Johan Conijn, directeur Finance Ideas en emeritus-​hoogleraar woningmarkt, Universiteit van Amsterdam

Marc Francke, hoogleraar Real Estate Valuation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam

Matthijs Korevaar, Assistant Professor of Finance (tenure-track), Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam

Blok 3 Startups (van 15.00 – 15.45 uur)

Maurits Grosfeld, House.nl

Laurens Pel, Eerlijkbieden.nl

Maxim Bours, Huispedia.nlPosition papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. Deze zijn te vinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).