Uitgelicht : Rondetafelgesprek over toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken houdt op donderdag 20 januari van 14.30 tot 16.30 het tweede deel van een rondetafelgesprek over de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan. De gesprekken vinden grotendeels in het Engels plaats.

Landschap Afghanistan
Afghanistan. Foto: Defensie

Rondetafel in twee delen

Dit deel gaat over ontwikkelingssamenwerking en veiligheid en terrorismebestrijding. Het eerste deel, dat ging over diplomatie en mensenrechten, is hier terug te kijken: Rondetafelgesprek Afghanistan deel 1.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij het rondetafelgesprek horen. Zodra het woordelijk verslag van de overleggen klaar zijn, kunt u dit via dezelfde links lezen.

Afghanistan

De situatie in Afghanistan sinds de overname van de Taliban is zorgwekkend. De economische en financiële situatie is nijpend door het wegvallen van het grootste deel van de overheidsinkomsten (donorfondsen) en het grotendeels stilvallen van het financiële systeem. In hoog tempo zijn de humanitaire noden toegenomen, met inmiddels 22,8 miljoen mensen in acute voedselonzekerheid.

Stijgende noden

De Verenigde Naties (VN) en andere internationale organisaties hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor een instorting van Afghanistan en sterk stijgende noden onder de Afghaanse bevolking als de internationale gemeenschap geen actie onderneemt. Volgens de VN vormt Afghanistan momenteel één van de grootste humanitaire crises ter wereld. Er wordt nu nagedacht over hoe Afghanistan geholpen kan worden, maar ook over hoe voorkomen kan worden dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme.

Programma

14.30 tot 15.30 uur: Ontwikkelingssamenwerking (Engelstalig)

  • Martine van Bijlert, oprichter Afghanistan Analists Network – Position paper
  • Hsiao-Wei Lee, Deputy Country Director World Food Programme
  • Marten Treffers, Country director Cordaid
  • Willem van der Put, op persoonlijke titel
  • Massod Karokhail, director The Liaison Office

15.30 tot 16.30 uur: Veiligheid en terrorismebestrijding (Nederlandstalig)

  • Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten
  • Peter Knoope, terrorisme-expert Internationaal Instituut van Counterterrorisme, Clingendael Instituut en Universiteit van Pretoria