Uitgelicht : Rondetafelgesprek over standplaatsenbeleid voor woonwagens

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 15 september 2021 van 15:00 tot 17:45 uur een rondetafelgesprek over het standplaatsenbeleid voor woonwagens.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.  

Initiatiefnemers en hoofdvraag

De Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD)  en Simons (BIJ1) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek.  Zij willen, met de overige leden van de commissie Binnenlandse Zaken, duidelijk krijgen hoe de doelgroep van het standplaatsenbeleid beter kan worden geholpen en samen met gemeenten tot goede lokale oplossingen komen. Door alle betrokken partijen te horen, kunnen er lessen worden geleerd voor toekomstig beleid, zowel op korte als lange termijn.

Achtergrond

In maart 2021 is het rapport Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland verschenen (en op 11 mei 2021 door minister Ollongren (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer, bij brief 35570 VII, nr. 99). Het rapport laat zien dat het aantal standplaatsen de afgelopen twee jaar vrijwel gelijk is gebleven.

Vertegenwoordigers van woonwagenbewoners maken zich zorgen. Zo willen ze dat er lokale oplossingen worden gevonden en schrikken ze ervan dat 39% van gemeenten geen contact heeft met de doelgroep over het standplaatsenbeleid. Ook stellen ze dat veel banken en verzekeraars niet bereid zijn om een hypotheek en een brandverzekering voor een woonwagen aan te bieden, ondanks dat bijvoorbeeld de belastingdienst stelt dat een woonwagen een onroerend goed is.

Ook de Nationale ombudsman heeft zich over het woonwagenbeleid uitgesproken. Zo is er in 2018 een nieuw beleidskader ontwikkeld dat niet meer gericht is op ‘uitsterven’, maar op het waarborgen van de culturele identiteit. De Nationale Ombudsman maakt zich echter zorgen, omdat veel gemeentes nog geen contact hebben met de doelgroep en nog niet meer standplaatsenlocaties ontwikkelen.

Genodigden

De commissie gaat in gesprek met vertegenwoordigers van verenigingen die opkomen voor de belangen van woonwagens en hun bewoners, de Nationale ombudsman, de VNG, Aedes en vertegenwoordigers van het bank- en verzekeringswezen. Het rondetafelgesprek bestaat uit vier blokken.Blok 1  (15.00 – 15.30 uur)

Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman

Blok 2  (15.45 – 16.15 uur)

Ger Peeters , lid van het Algemeen Bestuur van Aedes en tevens bestuurder van Wonen Limburg

Ed Anker, wethouder in de gemeente Zwolle, namens de VNG

Blok 3  (16.30 – 17.00 uur)

Jasper Willems, beleidsadviseur Woning- en Hypotheekmarkt bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Ferdinand Soeteman, Verbond van Verzekeraars

Blok 4  (17.15 – 17.45 uur)

Piet van Assendorp, voorzitter van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland

Sabina Achterbergh,  voorzitter Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland

Position papers

De genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek.

U kunt de position papers terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).