Uitgelicht : Rondetafelgesprek over onderzoeksprogramma dekolonisatie Indonesië

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken houdt op maandag 23 mei 2022 van 10.00 tot 16.15 uur een rondetafelgesprek over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma 'Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950'.

Traditionele huizen op Flores

Vier delen

Het rondetafelgesprek bestaat in totaal uit vier delen. Deel een, twee en drie vinden plaats op 23 mei 2022. Op maandag 30 mei volgt het vierde deel van het gesprek van 13.00 tot 16.30 uur. 

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Via de website kunt u deel 1 en 2 live meekijken. Dit is ook mogelijk via de app en website van Debat Direct. Deel 3 van het rondetafelgesprek wordt niet uitgezonden; dit deel is besloten. 

Aanleiding en uitkomsten onderzoek Indonesië 1945-1950

Op 17 februari 2022 zijn de resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

De aanleiding van het onderzoek werd gevormd door uitspraken van Indië-veteraan Joop Hueting tijdens een interview in 1969, waarin hij verklaarde dat hij en andere militairen oorlogsmisdaden hadden gepleegd in Indonesië. De Nederlandse regering liet een onderzoek uitvoeren en concludeerde dat er excessen hebben plaatsgevonden, maar dat de krijgsmacht als geheel zich correct heeft gedragen. Dit standpunt bleef ongewijzigd tot 17 februari 2022, toen het kabinet in een brief schreef ‘’Het kabinet acht het dan ook noodzakelijk afstand te nemen van deze conclusies en aanvaardt ten volle de verantwoordelijkheid voor het collectieve falen van de politieke, bestuurlijke en militaire autoriteiten van destijds.’’

De reden voor deze wijziging in het standpunt van de regering was het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. Dit onderzoek concludeert dat, hoewel exacte cijfers ontbreken, Nederland bewust en wijdverspreid extreem geweld heeft gebruikt tegen de inwoners van Indonesië, met als doel het land koste wat kost te verslaan.

Programma 23 mei 

10.00 - 11.00 uur:

 • Hans van Griensven, voorzitter Veteranen Platform
 • Hans Peters, lid van de Maatschappelijke Klankbordgroep namens het Veteranen Platform
 • Gerrit Valk, lid Raad van Toezicht Nederlands Veteraneninstituut
 • Paul Hoefsloot, Brigadegeneraal der Rijdende Artillerie, directeur-bestuurder Nederlands Veteraneninstituut

11.00 - 12.00 uur:

 • Liane van der Linden, lid Raad van Bestuur Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • John Sijmonsbergen, vice-voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 is verhinderd en heeft een schriftelijke bijdrage ingestuurd.

14.30 - 15.15 uur

 • Rémy Limpach, Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
 • Thijs Brocades Zaalberg, Nederlandse Defensie Academie en Universiteit Leiden
 • Mart de Kruif, Nederlandse voormalig militair met de rang van luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht

15.15 - 15.30 uur (Engelstalig)

 • Bonnie Triyana, Indonesische historicus en gastcurator bij de tijdelijke expositie Revolusi! van het Rijksmuseum 

15.30 - 16.15

 • De heer H.E. Mayerfas, ambassadeur Indonesië (besloten)

Een aantal genodigden heeft een zogeheten position paper ingestuurd voor de bijeenkomst van 23 mei. Bekijk deze documenten voor het ochtenddeel en het middagdeel

Programma 30 mei

13.00 - 14.00 uur

 • Annelieke Drogendijk, directeur Stichting ARQ
 • Rocky Tuhuteru, directeur Stichting Pelita
 • Leo Reawaruw, voorzitter Maluku4Maluku
 • Jeffry Pondaag, voorzitter Comité Nederlandse Ereschulden

14.00 - 15.00 uur

 • Silfraire Delhaye, voorzitter Indisch Platform
 • Thea Meulders, op persoonlijke titel
 • Grace Tanamal, vertegenwoordiger van de Landelijke Stichting Molukse Ouderen en het Moluks Historisch Museum
 • Hans Moll, voorzitter Federatie Indische Nederlanders

15.30 - 16.00 uur

 • Jurjen Pen, advocaat (o.a. voor dienstweigeraars)
 • Peter Hartog, zoon van dienstweigeraar Rokus Hartog, overleden op 02-12-1985

16.00 - 16.30 uur

 • Cees Somers, historicus en kernlid van het onafhankelijk onderzoeksgenootschap AURORE
 • Peggy Stein, voorzitter Indisch Platform 2.0

Een aantal genodigden heeft een zogeheten position paper ingestuurd voor de bijeenkomst van 30 mei. Deze kunt u hier bekijken.