Uitgelicht : Rondetafelgesprek over kroongetuigenregeling

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 26 januari 2023 van 10.00 tot13.00 uur een rondetafelgesprek over de kroongetuigenregeling.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats vanuit de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze bijeenkomst horen.

Kroongetuigenregeling

Op basis van de in 2006 geïntroduceerde wettelijke regeling over kroongetuigen kan een officier van justitie in uitzonderlijke gevallen toezeggingen doen aan een getuige die tevens verdachte of veroordeelde is en die bereid is een verklaring af te leggen in een strafzaak tegen een (andere) verdachte.

Toezeggingen aan deze zogenaamde ‘kroongetuige’ zijn alleen toegestaan wanneer het dringend nodig is voor de opsporing of het voorkomen van ernstige misdrijven door een criminele organisatie, zie ook de 
Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken van het College van procureurs-generaal.Inzet van kroongetuigen   

De tragische gebeurtenissen in de context van het Marengo-proces roepen vragen op ten aanzien van de bescherming van getuigen en hun omgeving. Zoals tijdens het Passage-proces weigeren nu ook in dit proces kroongetuigen vragen te beantwoorden als getuige vanwege problemen rond bescherming en veiligheid.

Naast een verklaringsovereenkomst met de verdachte, sluit de officier van justitie namelijk ook een getuigenbeschermingsovereenkomst. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarin is vastgelegd wat voor de getuigenbescherming vanuit de overheid voor de kroongetuige en eventueel diens naasten geregeld zal worden. Bij de inzet van een kroongetuige ontstaat vaak ook dreiging voor procesdeelnemers als advocaten en rechters. Zij vallen onder het
stelsel bewaken en beveiligen.

Verbreding kroongetuigenregeling 

Om de zware georganiseerde criminaliteit beter aan te pakken, wil het kabinet de kroongetuigenregeling verbreden. Dat schreef minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid op 4 november 2022 aan de Tweede Kamer. De minister wil de kroongetuigenregeling zo inrichten dat het Openbaar Ministerie ook de ruimte en de instrumenten heeft om het gesprek aan te gaan met de zogenaamde kleinere vissen en facilitatoren in het criminele circuit. Justitie moet volgens de minister ook in die gevallen een lagere strafeis in het vooruitzicht kunnen stellen. Om de strafvermindering mogelijk te maken, is een wetswijziging noodzakelijk. Dit zal op termijn worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Rondetafelgesprek over kroongetuigenregeling

Het voorstel van de minister kwam kort aan de orde tijdens het commissiedebat op 10 november 2022 over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Het wordt geagendeerd voor het commissiedebat dat op 29 maart zal plaatsvinden. Ter voorbereiding hierop organiseert de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 26 januari 2023 van 10.00 tot 13.00 een rondetafelgesprek over de kroongetuigenregeling:

10.00 - 10.45 uur: wetenschap 

  • Jan Crijns, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden
  • Rolf Hoving, universitair docent strafrecht en criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

10.45-11.30 uur: advocatuur

  • Sander Janssen, advocaat bij Cleerdin Hamer advocaten
  • Onno de Jong, advocaat bij ICE advocaten

11.30-12.30 uur: OM en politie (besloten)