Uitgelicht : Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Op donderdag 25 april 2024 van 15.00 tot 18.30 uur houdt de commissie voor Binnenlandse Zaken een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting.

Beeld van een nieuwe flat in aanbouw

Volg live

Het rondetafelgesprek over het het wetsvoorstel vindt plaats in de Suze Groenewegzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. 

Relevante opvattingen

De Tweede Kamerleden Wim Meulenkamp (VVD), Merlien Welzijn (NSC) en Pieter Grinwis (CU) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek. Zij willen, met de overige leden van de commissie Binnenlandse Zaken, de opvattingen horen van een aantal relevante partijen over het wetsvoorstel.

Achtergrond

De Wet Versterking regie volkshuisvesting stelt wijzigingen voor in onder meer de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet en de Woningwet. De nationale overheid, de provincies en gemeenten krijgen daarmee verschillende mogelijkheden om de regie op de volkshuisvesting te herstellen. Het oplossen van het woningtekort en een evenwichtiger woningvoorraad komen daardoor weer een stuk dichterbij. 

Met dit voorstel komt er regie vanuit de overheid

 • op aantallen woningen en locaties;
 • op betaalbare woningen en een evenredige verdeling daarvan;
 • op het verstevigen van lokale woningbouwprestatieafspraken.

Tijdens dit gesprek met woningzoekenden en zorgorganisaties, decentrale overheden en marktpartijen zal ingegaan worden op onder meer de volgende onderwerpen: 

 • De rol van gemeenten, ook in relatie tot provincies;
 • Sturing op de samenstelling van de woningvoorraad, waaronder huisvesting voor aandachtsgroepen (zoals bijvoorbeeld dak- en thuisloze mensen, woonwagenbewoners en mensen met een medische urgentie);
 • Procedurele versnelling.

Gesprekken 25 april

De commissie gaat in gesprek met onderstaande genodigden. Het rondetafelgesprek bestaat uit drie blokken.

15.00 – 16.15 uur: woningzoekenden en zorgorganisaties 

 • Zeno Winkels, Woonbond
 • Peter Bos, Straat Consulaat/Dakloosheid Voorbij
 • Esmé Wiegman, Valente
 • Anja Stunnenberg, Actiz
 • Karsten Klein, Vereniging Eigen Huis

16.20 – 17.05 uur: decentrale overheden

 • Ria Boere, wethouder gemeente Krimpenerwaard
 • Bennie Wijnne, wethouder gemeente Barneveld
 • Marco Pastors, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid
 • Rob van Muilekom, Interprovinciaal Overleg/gedeputeerde provincie Utrecht

17.10 – 18.25 uur: marktpartijen 

 • Fahid Minhas, NEPROM
 • Judith Norbart-ten Hoor, IVBN
 • Martin van Rijn, Aedes
 • Coen van Rooyen, Woningbouwers NL
 • Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems

Position papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U vindt deze documenten bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is terug te zien. Er komt geen woordelijk verslag.