Uitgelicht : Rondetafelgesprek over het therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op donderdag 13 oktober 2022 van 10.00 tot 13.00 uur een rondetafelgesprek over het therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica. Zij spreken met artsen, therapeuten, onderzoekers en patiënten. Het eerste deel van het gesprek is besloten om de privacy van de patiënten te bewaken.

Volg live

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Na het besloten deel, vanaf ongeveer 10.45 uur, kunt u via deze website live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt. 

Initiatiefnemer en hoofdvraag

De Tweede Kamerleden Wieke Paulusma (D66) en Corinne Ellemeet (GL) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek. Zij willen, met de overige leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meer informatie krijgen over nut en noodzaak van het therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica om patiënten te helpen met ernstige (psychische) aandoeningen bij wie andere therapieën niet werken.

Achtergrond

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat patiënten met ernstige psychische aandoeningen, zoals depressie en posttraumatische stress-stoornis (ptss), goed kunnen worden behandeld met therapie die wordt ondersteund door psychedelica. Ook patiënten met andere aandoeningen, zoals clusterhoofdpijn, kunnen hier baat bij hebben.

Zo kan MDMA, de werkzame stof van XTC, een positief effect hebben bij patiënten met ptss. Bij patiënten met ernstige depressies zijn er goede resultaten behaald met ketamine, een stof die ook gebruikt wordt als verdovingsmiddel, en psilocybine, een stof die voorkomt in sommige paddenstoelen. Psilocybine blijkt ook gunstig te werken voor patiënten met clusterhoofdpijn. Vaak hebben deze patiënten al veel andere therapieën geprobeerd, maar die werkten niet of niet goed genoeg.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werd de rol van deze middelen bij therapieën uitgebreid onderzocht, daarna heeft het onderzoek lang stil gelegen. Sinds enige tijd is er weer een groeiende interesse voor. Inmiddels wordt onderzoek gedaan naar deze middelen aan universiteiten in onder andere Nederland, Zwitserland, Groot-Brittannië, de VS en Canada. De mogelijkheden van het gebruik van psychedelica bij therapieën is vaak nog onbekend. Daarom hebben een aantal experts een manifest geschreven om meer aandacht te vragen voor onderzoek naar de middelen en de toepassing ervan.

Programma

Het rondetafelgesprek bestaat uit vier blokken, waarin wordt gesproken met patiënten, onderzoekers, artsen en therapeuten. Het eerste blok, waarin patiënten aan het woord komen, is besloten.

Blok I (besloten) Patiëntenperspectieven (10.00 - 10.45 uur)

Blok II Wetenschap (10.45 uur – 11.30 uur)

  • Prof. dr. Eric Vermetten, hoogleraar psychiatrie LUMC
  • Dr. Kim Kuypers, universitair hoofddocent cognitieve psychologie Universiteit Maastricht
  • Dr. Michiel van Elk, universitair hoofddocent psychologie Universiteit Leiden

Blok III Clinici (11.30 uur - 12.15 uur)

  • Dr. Jolien Veraart, psychiater PsyQ, promovenda UMCG
  • Dr. Tijmen Bostoen, psychiater ARQ Centrum 45; promovendus LUMC
  • Dr. Heval Özgen, psychiater Parnassia Groep; associate professor Curium-LUMC

Blok IV Toekomstperspectieven (12.15 - 13.00 uur)

  • Dr. Houman Farzin, trainer en supervisor bij TheraPsil (Canada)
  • Drs. Joost Breeksema, directeur Stichting OPEN/OPEN Foundation; promovendus UMCG
  • Prof. dr. Robert Schoevers, hoogleraar psychiatrie UMCG

Position papers

Aan de genodigden in blok 2, 3 en 4 is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een zogeheten position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp. U kunt de position papers terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘Agenda’).