Uitgelicht : Rondetafelgesprek over het afschaffen van btw op groente en fruit

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op maandag 12 juni 2023 van 13.30 tot 17.30 uur een rondetafelgesprek over het afschaffen van btw op groente en fruit. Zij spreekt met wetenschappers, fiscalisten, gedragseconomen en organisaties.

Volg live

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt. 

Achtergrond

Het kabinet wil het gemakkelijker maken om gezonder voedsel te kiezen. Een idee waar over na is gedacht, is om de btw op groente en fruit te verlagen van 9  naar 0 procent. Onderzoeksbureau SEO heeft zeven verschillende opties onderzocht om dit mogelijk te maken. Zij concluderen dat het verlagen van de belasting op groente en fruit naar 0 procent waarschijnlijk niet haalbaar is op grond van wetgeving. Bovendien zou het lastig uitvoerbaar zijn. Volgens dit onderzoek zou het ook weinig invloed hebben op de consumptie van groente en fruit en zou het een dure maatregel zijn.

Initiatiefnemer en hoofdvraag

De Tweede Kamerleden Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Mohammed Mohandis (Partij van de Arbeid) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek. Zij willen, met de overige leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de verschillende invalshoeken horen over het afschaffen van btw op groente en fruit en het onderzoek dat daarnaar is gedaan door SEO.

Programma

Het rondetafelgesprek bestaat uit vier blokken, waarin wordt gesproken met wetenschappers, fiscalisten, gedragseconomen en organisaties.

Blok I: Wetenschap (13.30 – 14.30 uur)

Genodigden:

Blok II: Fiscalisten (14.35 uur – 15.20 uur)

Genodigden:

  • Toon Vroon, Belastingdienst
  • Fons Overwater, fiscalist
  • Jeroen Bijl, hoogleraar indirecte belastingen aan de Nyenrode Business University en associate partner EY

Blok III: Gedragseconomen (15.25 uur – 16.25 uur)

Genodigden:

  • Wouter Vermeulen, clusterhoofd Zorg & Sociale Zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek
  • Leon Bettendorf, wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau
  • Coosje Dijkstra, universitair docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij Gezondheidswetenschappen, sectie Jeugd en Leefstijl
  • Felix Kreier, kinderarts en hersenonderzoeker in het OLVG

Blok IV: Organisaties (16.30 – 17.30 uur)

Genodigden:

Position papers

Aan de genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een zogeheten position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp. U kunt de position papers hier terugvinden.