Uitgelicht : Rondetafelgesprek over Hervormingsagenda Jeugd

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op maandag 19 juni 2023 van 13.00 tot 17.00 uur een rondetafelgesprek over de Hervormingsagenda Jeugd. Zij spreken met (ex-)cliënten en ouders, zorgaanbieders, professionals en gemeenten.

Overleg over jeugdhulp

Volg live

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt. 

Initiatiefnemer en hoofdvraag

De Tweede Kamerleden Ruud Verkuijlen (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (GL), Liane den Haan (GOUD) en Rens Raemakers (D66) namen het initiatief tot het houden van dit rondetafelgesprek. Zij willen, met de overige leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meer informatie verzamelen over de Hervormingsagenda Jeugd.

De hoofdvraag van het gesprek is: wat is er nodig om de broodnodige verbeteringen in het stelsel van jeugdhulp te realiseren en in hoeverre kan de Hervormingsagenda Jeugd daarbij helpen?

Achtergrond

De Hervormingsagenda Jeugd bevat veel maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze betaalbaar blijft. Er wordt meer geld geïnvesteerd in goede en effectieve hulp voor kinderen en jongeren in het hele land. De Jeugdwet zal worden aangepast, zodat het duidelijker wordt welke hulp kinderen en ouders kunnen krijgen. Gemeenten moeten bepaalde gespecialiseerde zorg inkopen op regionaal niveau, zodat er altijd genoeg zorg beschikbaar is. Ook is het de bedoeling dat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan papierwerk en administratie. De wijkteams krijgen meer ondersteuning en zullen beter samen werken met bijvoorbeeld scholen, zodat kinderen en jongeren meer hulp kunnen krijgen van collectieve voorzieningen. Het doel is om uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen.

In mei hebben cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, de gemeenten en het Rijk een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. De plannen om de jeugdzorg fundamenteel te verbeteren werden gedurende een maand voorgelegd aan de mensen die erbij betrokken zijn in een achterbanconsultatie.

Programma

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken met (ex-)cliënten en ouders, zorgaanbieders, professionals en gemeenten.

13.00 - 13.55 uur: (ex-)cliënten en ouders

 • Herman den Dulk (WEET)
 • Mannus Boote (ExpEx)
 • Renske de Gee (NVA)
 • Hannah Hollestelle (MIND)

14.00 - 14.55 uur: zorgaanbieders

 • Bas Timman (Jeugdzorg Nederland)
 • Ina Huesken (Elker)
 • Karin Bloemendal (Leger des Heils)
 • Peter van der Loo (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen)

15.00 - 15.55 uur: professionals

 • Arne Popma (hoofd afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc)
 • Karin Schwarz (procesmanager Jeugd Koraal voor de regio Zuid-Limburg)
 • Maaike van der Aar (FNV Zorg en Welzijn)
 • Ellis ter Beek  (de Nederlandse ggz)

16.00 – 16.55 uur: gemeenten

 • Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg)
 • Cathalijne Dortmans (wethouder Helmond)
 • Michèle Ferrière (wethouder Weert)
 • Dennis de Vries (wethouder Utrecht)

Position papers

Aan de genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een zogeheten position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp. U kunt deze terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).