Uitgelicht : Rondetafelgesprek over dementiezorg

Het vraagt veel van familieleden en andere naasten om mensen met dementie de juiste zorg te geven. De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil hen meer duidelijkheid geven en houdt daarom op donderdag 5 oktober van 10.00 tot 12.30 uur een rondetafelgesprek. De commissie spreekt onder meer met onderzoekers, zorgaanbieders en deskundigen op het gebied van goed bestuur.

Op de voorgrond een tafel met daarop een vaas bloemen en een kopje, erachter een rollator.

Volg live

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Initiatiefnemers en vragen

De Tweede Kamerleden Mirjam Bikker (ChristenUnie), Harry Bevers (VVD) en Fonda Sahla (D66) namen het initiatief voor dit rondetafelgesprek. Zij willen, samen met de overige leden van de commissie, meer informatie krijgen over dementiezorg. Hun belangrijkste vraag is, hoe je goede samenwerking met alle partijen tot stand kunt brengen. Om die vraag te beantwoorden, zijn aan de genodigden de volgende vragen gesteld:

 • Wat zijn de problemen waartegen de dementiezorg nu aanloopt en hoe zijn die ontstaan?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de casemanagers hun werk goed kunnen doen en hoe kan de zorg professioneler en meer uniform worden?
 • Welke organisatie en sturing is er op landelijk, regionaal en lokaal niveau nodig om de samenleving meer dementievriendelijk te maken?

Achtergrond

Dementie is een ingrijpende ziekte. Het regelen van de juiste zorg vraagt veel van familieleden en vrienden van mensen met dementie. Ze ervaren de huidige professionele zorg rondom dementie vaak als een doolhof. Het moet voor hen duidelijker worden waar en hoe zij deze zorg kunnen regelen zonder vast te lopen in het systeem. Dit gesprek heeft als doel om te verkennen wat daar voor nodig is.

Programma

10.00-10.45 uur: onderzoekers 

 • Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen
 • Jos van Campen, klinisch geriater OLVG Amsterdam, oprichter geheugenpoli voor mensen met een migratie-achtergrond
 • Marcel Canoy, hoogleraar Gezondheidseconomie en dementie VU Amsterdam

10.50-11.35 uur: zorgaanbieders

 • Gerben Jansen, senior casemanager dementie en voorzitter afdeling dementieverpleegkundigen V&VN
 • Robbert Huijsman, directeur-bestuurder Geriant en hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg ESHPM
 • Irene Heideveld-Niemeijer, casemanager dementie, voorzitter functiegroep casemanager dementie BPSW

11.40-12.25 uur: governance/samenleving

 • Marjo Vissers-Kuijpers, bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland
 • Tamara van Ark, dementierapporteur Alzheimer Nederland
 • Hansje Pontier, bestuursvoorzitter Stichting Dementie Netwerken Nederland (DNN)
 • Teun Toebes, auteur VerpleegThuis

Position papers

De commissie heeft de genodigden voorafgaand aan het rondetafelgesprek gevraagd om een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun visie (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is terug te zien. Er komt geen woordelijk verslag.