Uitgelicht : Rondetafelgesprek over agressie tegen beroepsgroepen met publieke functie

Agressief gedrag en geweld tegen politie- en brandweermensen, ambulancepersoneel en andere beroepsgroepen met een publieke functie wordt niet getolereerd en moet worden teruggedrongen. De commissie voor Justitie en Veiligheid voert op woensdag 25 oktober 2023 van 10.00 tot 13.00 uur een rondetafelgesprek over dit onderwerp.

Een brandweerman en een politieman naast elkaar op de rug gezien. Achter op hun shirts staat: Brandweer en Politie.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Geweld en agressie

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van het openbaar vervoer, zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie, brandweer en gemeente geconfronteerd worden met geweld en agressie. Zowel binnen als buiten het veiligheidsdomein zijn er initiatieven genomen om deze trend een halt toe te roepen.

Manifest

Een breed verbond van politieke partijen en maatschappelijke organisaties heeft zich in een manifest uitgesproken tegen agressie en geweld. Ze doen een oproep aan de samenleving, aan werkgevers en aan de regering om er iets aan te doen.

Het manifest is een initiatief van de D66-Kamerleden Hanneke van der Werf en Joost Sneller. Het is ondertekend door onder meer de vier regeringspartijen en een groot aantal oppositiepartijen. Ook organisaties van politiemensen, journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers scharen zich achter de oproep.

De ondertekenaars constateren dat de maatschappij verhardt en dat onrust en onbegrip steeds vaker omslaan in haat en agressie, met name tegen mensen die 'in dienst van de samenleving werken', schrijven ze. "Het is tijd om een streep in het zand te trekken."

Taskforce 'Onze hulpverleners veilig' 

Op 31 maart 2021 werd het startschot gegeven voor de Taskforce Onze hulpverleners veilig. De taskforce heeft in samenspraak met de politie, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en brandweer een actieprogramma opgesteld met als doel geweld en mishandeling van hulpverleners terug te dringen en Nederlanders ervan te doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners niet geaccepteerd mag worden. De politie, de gemeenten als werkgever van de boa’s, de brandweer, het ministerie Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de wetenschap werken hierin samen. De voorzitter van de Taskforce Pieter Verhoeve overhandigde op 10 oktober 2023  het jaarverslag 2022 aan demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

Veilige publieke dienstverlening

Als reactie op het optredende geweld tegen overheidspersoneel heeft de Rijksoverheid verschillende initiatieven genomen. Eén van deze initiatieven was het programma Veilige Publieke Taak (VPT).

Op de website Veilige publieke dienstverlening kunnen medewerkers van een overheidsinstantie lezen hoe zij agressie-incidenten kunnen voorkomen en hoe zij kunnen handelen tijdens en na een incident. Politie en OM geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging van VPT-zaken. De schade wordt zoveel mogelijk op de dader verhaald en slachtoffers en werkgevers worden optimaal geïnformeerd over hun positie en mogelijkheden.

Week van de veiligheid

In het kader van de Week van de veiligheid, die jaarlijks plaatsvindt, werken branchepartijen, ministeries, gemeenten, politie en (individuele) ondernemers samen om veilig om te leren gaan met agressie en geweld. Zij organiseren trainingen, workshops en andere activiteiten.

Programma rondetafelgesprek

10.00-11.00 uur: wetenschap en experts

  • Caroline Koetsenruijter, Instituut-KCB
  • Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en voorzitter van de Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’
  • Bart Wisbrun, Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld

11.00-12.00 uur: vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen beroepsgroepen binnen veiligheidsdomein

  • Jan Struijs, Nederlandse Politiebond
  • Ruud Kuin, Nederlandse BOA Bond
  • Marcel Dokter, Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
  • Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek en lid van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OTWB)

12.00-13.00 uur: vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen beroepsgroepen buiten het veiligheidsdomein

  • Henri Janssen, FNV (spoor)
  • Micha Knol, Ambulancezorg
  • Erik Gruppen, Retail Veiligheidsoverleg

Position Papers

De commissie heeft de genodigden voorafgaand aan het rondetafelgesprek gevraagd om een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is terug te zien. Er wordt geen verslag van gemaakt.