Uitgelicht : Rondetafelgesprek ouderdomsregelingen

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt op maandag 3 februari 2020 van 13.00 tot 17.00 een rondetafelgesprek over Ouderdomsregelingen.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt een woordelijk verslag gemaakt.

Hoofdvraag

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten tot het houden van dit rondetafelgesprek naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer Ouderdomsregelingen ontleed. Doel van dit het rondetafelgesprek is in beeld te brengen wat de praktijk is van ouderdomsregelingen, hoe die beter benut en eenvoudiger kunnen worden en in hoeverre de gegevensuitwisseling tussen instanties kan worden verbeterd.

Achtergrond

Nederland vergrijst. De verwachting is dat in 2030 het aantal 65-plussers het aantal jongeren (20-minners) zal overtreffen met bijna een half miljoen. Er zullen dus steeds meer ouderen zijn die een AOW-pensioen ontvangen.

Het stelsel van de oudedagsvoorziening is in de loop der jaren uitgebreid. Naast het AOW-pensioen kunnen ouderen nu ook recht hebben op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) of de Overbruggingsregeling AOW (OBR). AOW-gerechtigden met een onvolledig pensioen of met een jongere partner zonder inkomen, kunnen in aanmerking komen voor een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau, de AIO. De OBR is bedoeld voor ouderen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd.

Bijna alle rechthebbenden ontvangen een AOW-pensioen. Maar toch zijn er ouderen die mede vanwege het niet-gebruik van de AIO onder het bestaansminimum (het bijstandsniveau) leven. De Algemene Rekenkamer heeft namelijk geconstateerd dat 48% tot 56% van de huishoudens die recht hebben op de AIO daar geen gebruik van maken. Over het niet-gebruik van de OBR zijn geen recente cijfers beschikbaar.

Het niet-gebruik van de aanvullende AOW-regelingen betekent dat niet alle mensen de inkomensondersteuning krijgen die zij mogelijk nodig hebben.

De commissie gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen, uitvoeringsdeskundigen en wetenschappers om duidelijkheid te krijgen over de problematiek rond het niet-gebruik van aanvullende pensioenregelingen.  

Programma

Blok I - 13.00-13.50 uur: Praktijk/ ervaringsdeskundigen

 • Mw. D. Demirel, Incluzio
 • Mw. M. van der Kaa, KBO-PCOB
 • Dhr. W. Kout, FNV/ 30 Juni Comité
 • Mw. L. Lameiro Garcia, Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM)
 • Dhr. A. van Scherpenzeel, ANBO

 

Blok II - 14.00-14.50 uur: Uitvoeringsdeskundigen

 • Dhr. C. van de Louw, Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Dhr. H. Herbert, Verbond van Verzekeraars
 • Dhr. A. Vliegenthart, Nibud
 • Mw. D. Ten Hoorn Boer, Divosa
 • Dhr. H. van Dijk, KBO-BrabantBlok III - 15.00-16.00 uur: Wetenschap

 • Dhr. K. Goudswaard, Universiteit Leiden
 • Mw. C. Smits, Hogeschool Windesheim
 • Mw. A. Klarenbeek, Hogeschool Utrecht
 • Dhr. G. Vonk, Rijksuniversiteit Groningen