Uitgelicht : Rondetafelgesprek 'In Nederland beslis je over je eigen leven'

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt woensdag 30 september 2020 van 14.00 tot 18.00 uur een rondetafelgesprek over de initiatiefnota van Kamerlid Bente Becker (VVD) “In Nederland beslis je over je eigen leven” (35341)

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

De baas zijn over je eigen leven

De baas zijn over je eigen leven, ook wel zelfbeschikking genoemd, is voor sommige mensen nog een droom. Religie en cultuur worden in bepaalde gesloten gemeenschappen gebruikt als excuus om het recht op eigen keuzes van bijvoorbeeld vrouwen, homoseksuelen en andersdenkenden te blokkeren. De initiatiefnota “In Nederland beslis je over je eigen leven” is bedoeld om onderdrukking in naam van cultuur en religie in Nederland tegen te gaan.

In een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de orde stellen en daarover voorstellen doen. Gebruikelijk is dat het kabinet met een reactie komt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 16 juni 2020 namens het kabinet een reactie gestuurd. De initiatiefnota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt woensdag 7 oktober een notaoverleg over de initiatiefnota.

Rondetafelgesprek

Maar eerst spreekt de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zes verschillende sessies van 25 minuten met diverse betrokkenen en deskundigen in een rondetafelgesprek.

In blok I (het fenomeen eergerelateerd geweld) van 14.00 tot 15.00 uur zijn dat:

 • Roos de Wildt, Verwey-Jonker Instituut
 • Halima Salat Wahinya, journalist.
 • Marie-Hélène Valk, Schilderswijk Moeders
 • Faiza Addouiri, Schilderswijk Moeders.

In blok II (huidig beleid omtrent eergerelateerd geweld) van 15.10 tot 16.20 uur spreekt de commissie met:

 • Willem Timmer, Landelijk expertisecentrum eergerelateerd geweld
 • Anke van Dijke, Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • Diny Flierman, Knooppunt huwelijksdwang en achterlating
 • Hilde Bakker, Movisie (mede namens Platform Eer en vrijheid).

In blok III (oplossingen en beleidsopties) van 16.30 tot 17.30 uur wordt er gesproken met:

 • Shirin Musa, Femmes for Freedom
 • Eddy Terstall, filmregisseur en Vrij Links 
 • Carene van Vliet, jurist eergerelateerde zaken
 • Assita Kanko, Lid Europees Parlement.

De vaste commissies van de Tweede Kamer organiseren regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Hierbij wordt deskundigen of betrokkenen gevraagd een toelichting te geven op het te bespreken onderwerp. Het rondetafelgesprek is een bijzondere vorm van een hoorzitting. Meerdere deelnemers gaan tegelijkertijd in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk.