Uitgelicht : Renovatie Binnenhof

Op donderdag 17 oktober 2019 van 14:00 tot 16:30 uur vergadert de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de renovatie van het Binnenhof. Namens het kabinet is de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, aanwezig.

Renovatie Binnenhof

Volg live

Het overleg over de renovatie Binnenhof is in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Verbouwen

De gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer, maar ook de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof in Den Haag staan een grootschalige renovatie te wachten. Het Binnenhof wordt vanaf 2021 één keer gerenoveerd. De Tweede Kamer debatteert hierover regelmatig met het kabinet. Want al gaat het om de gebouwen van het parlement, het kabinet is eindverantwoordelijk voor de renovatie. Het Rijksvastgoedbedrijf, dat het project uitvoert, valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

De gebouwen hebben grote en kleinere gebreken. Ook in de 'nieuwbouw' van de Tweede Kamer uit 1992, met de plenaire vergaderzaal en de Statenpassage, is groot onderhoud nodig. Technische installaties (klimaat, liften, leidingen) zijn aan het einde van hun levensduur. Verder moeten de gebouwen gemoderniseerd worden op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties, ICT, beveiliging en gezondheid.

Verhuizen

De verbouwing van het Binnenhof kan pas beginnen wanneer de gebouwen leeg zijn. De Tweede Kamer verhuist daarom tijdelijk naar het voormalig kantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. In de zomer van 2018 zijn de aanpassingen aan de binnen- en buitenkant van dat gebouw van start gegaan. Wanneer de verbouwing van het Binnenhof gereed is, keren de Tweede Kamer en andere bewoners voor zover zij tijdelijk verhuisd zijn, terug in het centrum van Den Haag.

Mogelijke vertraging

In een brief aan de Tweede Kamer van 7 oktober 2019 stelde staatssecretaris Knops dat hij overwoog om de start van de renovatie met een jaar uit te stellen tot zomer 2021. Op woensdag 16 oktober meldde hij in een brief aan de Kamer dat dit besluit definitief is.