Uitgelicht : Kansen en belemmeringen voor jongeren

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt op maandag 2 december 2019 van 14:30 tot 16:30 een rondetafelgesprek over kansen en belemmeringen voor jongeren.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt.  

Initiatiefnemer en hoofdvraag

Op initiatief van de leden Bruins (ChristenUnie) en Gijs van Dijk (PvdA) organiseert de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit rondetafelgesprek. Aanleiding is het rapport van de Sociaal Economische Raad (SER)  ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’, dat aantoont dat er druk op jongeren staat vanwege een stapeling van factoren op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt, het combineren van werken en zorg, prestatiedruk en psychische druk. De centrale vraag is in hoeverre jongeren voldoende zijn uitgerust om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Achtergrond

Jongeren waren nauwelijks vertegenwoordigd in de overlegstructuren van de SER. Hier is naar aanleiding van de motie van Pieter Heerma c.s. in november 2018 verandering in gekomen. Het Jongerenplatform dat is opgericht, ziet dat de weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan trager verloopt dan voorheen. Er ontstaan grotere verschillen tussen jongeren met meer en met minder kansen. Het is belangrijk dat gekeken wordt naar het totale beeld van beleidsmaatregelen en naar de langetermijneffecten op de jongerengeneratie en de generaties daarna. De jongeren van nu willen een bijdrage aan de samenleving leveren. Ze zijn maatschappelijk betrokken maar moeten wel de positie kunnen opbouwen om die bijdrage te kunnen leveren.

Genodigden

De commissie gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de jongeren zelf en de deskundigen uit de diverse disciplines. Het rondetafelgesprek is opgedeeld in twee blokken:

Blok 1: jongeren (14.30-15.30 uur) 

 • Mw. L. van Kempen, voorzitter SER-Jongerenplatform
 • Dhr. K. Gillesse, voorzitter Interstedelijk Studentenoverleg
 • Dhr. J. van der Hel, voorzitter Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
 • Dhr. S. Eski, voorzitter CNV Jongeren
 • Dhr. R. de Breij, voorzitter Plattelandsjongeren
 • Mw. F. van Zoggel, voorzitter Jongerenpanel Zorg én Perspectief

Blok 2: deskundigen (15.30-16.30 uur) 

 • Dhr. J. de Haan, Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
 • Mw. J. Dopmeijer, Hogeschool Windesheim
 • Mw. E. Crone, Universiteit Leiden
 • Mw. M. Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)
 • Mw. M. Kleinjan, Universiteit Utrecht