Uitgelicht : Houdbaarheid pensioenstelsel

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op woensdag 16 oktober 2019 van 13.00 tot 17.00 uur over pensioenen. Voor dit overleg komt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer.

houdbaarheid pensioenstelsel-1920.jpg

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Uitwerking pensioenakkoord

In het pensioenakkoord staan afspraken over een aantal veranderingen in ons pensioenstelsel. De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Deze loopt daarna op tot 67 in 2024, waarmee de stijging  langzamer gaat dan gepland. De wet die dit regelt, is inmiddels aangenomen en geldt vanaf 1 januari 2022.  De zogenaamde ‘roadmap’ bevat het tijdpad voor de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Deze uitwerking vindt plaats onder regie van een stuurgroep die bestaat uit kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties, en adviserende leden (De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, de Pensioenfederatie, de Autoriteit Financiële Markten en het Verbond van Verzekeraars).

Duurzame inzetbaarheid

Iedereen moet  gezond naar zijn of haar pensioen toe kunnen werken.  Door de AOW-leeftijd minder snel te laten oplopen, wordt dit makkelijker. Daarnaast krijgen werkgevers meer mogelijkheden om oudere werknemers met een zwaar beroep eerder te laten stoppen met werken en komt er geld beschikbaar voor bijvoorbeeld omscholing. Voor de lagere inkomens wordt de boete op eerder stoppen met werken deels geschrapt. Ook denkt het kabinet er over na om mensen met een zwaar beroep na 45 dienstjaren met pensioen te laten gaan.

Pensioengebouw

De manier waarop in Nederland het pensioen geregeld is, heet het pensioengebouw. Dit bestaat uit drie pijlers: pensioen van de overheid (AOW), pensioen van de werkgever en aanvullingen die privé afgesloten kunnen worden. De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op samen met de werkgever.  

De houdbaarheid van het pensioenstelsel en de pensioenfondsen staat nu op het spel. De vergrijzing en de lage rentestand beïnvloeden de vermogenspositie van de pensioenfondsen negatief. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is daardoor lager. Pensioenfondsen lopen het risico te moeten korten op de pensioenen.

Compensatieregeling

Het kabinet wil, om de houdbaarheid van het stelsel te verbeteren, de manier waarop mensen nu pensioen opbouwen aanpassen. Een gevolg daarvan zou zijn  dat de pensioenpremie die mensen gaan betalen, niet meer afhankelijk is van de leeftijd.

Maar de premie van jongeren kan langer renderen en levert daarom een hogere opbouw op dan die van mensen die dichter bij hun pensioen zijn. Zonder compensatie staat een groot deel van die mensen die nu pensioen opbouwt, een lager pensioen te wachten. Vooral mensen rond de 45 jaar zouden eindigen met een lagere pensioenopbouw.

Een compensatieregeling voor de overgangsfase moet ervoor zorgen  dat alle generaties een goed pensioen krijgen. Het kabinet is nu bezig met het uitwerken van deze plannen en is van plan hierover in 2021 een wet naar de Kamer te sturen.