Uitgelicht : Hoofdlijnen Defensiebeleid

De vaste commissie voor Defensie spreekt op 17 maart 2022 van 13.30 tot 17.30 uur over de hoofdlijnen van het Defensiebeleid. Hiervoor komen de bewindspersonen Kajsa Ollongren en Christophe van der Maat van het ministerie van Defensie naar de Kamer.

Legervoertuigen blokkeren een trambaan bij een demonstratie in Den Haag.

Volg live

Het overleg is in de Suze Groenewegzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Het debat zal gaan over de hoofdlijnen van het Defensiebeleid van het nieuwe kabinet. Dus over de plannen van het kabinet met Defensie voor de komende vier jaar.

Meer investeringen in Defensie

Het kabinet investeert de komende kabinetsperiode 10,7 miljard in defensie. Daarna wil het kabinet jaarlijks 3 miljard euro extra besteden aan defensie. De krijgsmacht moet worden versterkt en achterstanden moeten worden weggewerkt om de operationele gereedheid en inzetbaarheid te vergroten.

In de Defensievisie 2035 is berekend dat voor een echt goede en moderne krijgsmacht jaarlijks 13 – 17 miljard euro extra benodigd is. Het kabinet stelt minder middelen beschikbaar en zal dus keuzes moeten maken.

Het kabinet geeft in een Hoofdlijnenbrief prioriteiten aan. De keuzes worden concreet gemaakt in de nog te verschijnen Defensienota. Deze verschijnt voor de zomer. 

Plannen voor de toekomst van de krijgsmacht

In de hoofdlijnenbrief worden de volgende prioriteiten benoemd:

  1. De gereedheid en inzetbaarheid op peil brengen.

Het kabinet wil het personeelssysteem en het loongebouw moderniseren en voor goede arbeidsvoorwaarden te zorgen. Daarnaast investeert het kabinet in operationele ondersteuning (zoals transport, logistiek en medische capaciteiten), inzetvoorraden (zoals munitie) en in noodzakelijke oefeninge

  1. Defensie wendbaar maken.

Defensie wil aan de slag met de problemen in de bedrijfsvoering, zoals met vastgoed, IT en onderhoud van materieel. Defensie informeert de Kamer in april over het concentreren, verduurzamen en vernieuwen van vastgoed. Defensie zal zich ook richten op wegwerken van achterstanden op ICT gebied en op instandhouding en vernieuwing van materieel.

  1. Verbetering van de  gevechtskracht.

Om op te kunnen treden tegen bestaande en opkomende dreigingen moet de defensie zich voortdurend aanpassen. Daarom wil het kabinet investeren in nieuwe domeinen zoals cyberdreigingen. Niet alleen om een antwoord te geven op dreigingen, maar ook om hiertegen te kunnen beschermen.

  1. Verdiepen en verbreden van de samenwerking.

Het beschermen van gezamenlijke belangen kan Defensie niet alleen. Daarom is investeren samenwerkingsverbanden als de NAVO, EU en VN cruciaal. De eigen krijgsmacht wordt daarvoor versterkt en de samenwerking met omringende Europese landen verdiept. Het kabinet wil inzetten op taakspecialisatie door de specialismen ‘cyber’ en inlichtingen te versterken.

Volgende stappen

Binnen de genoemde prioriteiten zijn dus keuzes nodig voor de verdere uitwerking.  De keuzes zullen uiteindelijk duidelijk worden in de Defensienota en het plan voor het defensievastgoed. Deze zullen vóór de zomer verschijnen.