Uitgelicht : Cybercrime

De commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 30 maart van 14.00 tot 17.00 uur over cybercrime. Voor het debat komen minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) naar de Kamer.

Beeld van monitor met cijfers

Volg live

Het debat over cybercrime is in de Troelstrazaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of gebruik de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Cybercrime

Het gaat bij cybercrime, of computercriminaliteit of cybercriminaliteit, om misdaden die gepleegd worden met een ICT-middel, dus een computer, smartphone, smartwatch of tablet, gericht op een ander ICT-middel. Een voorbeeld van cybercrime is het met een computer verspreiden van een virus op andere computers. Andere voorbeelden zijn hacking, DDoS-aanvallen, ransomware en malware. Cybercrime neemt steeds professionelere vormen aan. Tweederde van alle Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met phishingmails, whatsappfraude of nepsms'jes van banken. Waar traditionele vormen van criminaliteit afnemen, laat cybercriminaliteit de afgelopen jaren juist een stijging zien.

Actieplan Online Fraude

Door online fraude lijden jaarlijks vele duizenden burgers financiële schade. Om het aantal slachtoffers van online fraude terug te dringen zijn diverse publieke en private partners gestart met een integrale aanpak van online fraude. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de regie op de integrale aanpak en werkt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën en partners als de politie, het Openbaar Ministerie en de Fraudehelpdesk. Samen hebben zij in februari dit jaar een Actieplan Integrale Aanpak Online Fraude gepresenteerd. In dit actieplan ligt de focus op vijf grote fraudevormen, namelijk: aan- en verkoopfraude, phishing met betaalgegevens, hulpvraagfraude, (bank)helpdeskfraude en identiteitsfraude. Een voorbeeld van een door hen vastgestelde actie is het opzetten van een pilot rondom het uitwisselen van gegevens van verdachte ‘devices’.

Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. In oktober 2022 presenteerde minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 en het bijbehorende actieplan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelt jaarlijks het Cybersecuritybeeld Nederland vast met hierin strategische thema’s voor de digitale veiligheid van Nederland.

Online discriminatie, racisme en hate speech

Antisemitisme, anti-zwartracisme, moslimdiscriminatie, lhbtiq+-discriminatie, vrouwenhaat en andere vormen van online discriminatie, racisme en hate speech komen dagelijks voor in de online wereld. Omdat online content soms moeilijk te verwijderen is of elders weer kan opduiken, kan het slachtoffer daar nog lang mee geconfronteerd  worden. Het kabinet zet de komende jaren samen met maatschappelijke partijen in op een meer geïntegreerde aanpak om het probleem van online discriminatie, racisme en hate speech in kaart te brengen. Zo zullen jongeren als doelgroep in de preventieve aanpak extra aandacht krijgen, gezien hun grote aanwezigheid online.