Uitgelicht : Commissiedebat over gasmarkt en leveringszekerheid

Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat gaan op donderdag 15 september 2022 van 17.30 tot 21.30 uur in debat over de gasmarkt en leveringszekerheid van aardgas. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie komt hiervoor naar de Kamer.

Volg live

Het overleg is in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Vulling van gasopslagen

Aardgas is van essentieel belang voor het functioneren van het Nederlandse energiesysteem, onder andere voor het verwarmen van huizen. Daarnaast is in de industrie en tuinlandbouw aardgas een belangrijke energiebron. In de winter wordt door lagere  temperaturen veel meer aardgas verbruikt waardoor er grote hoeveelheden nodig zijn. Nederland heeft verschillende ondergrondse gasopslagen om een voorraad aan te leggen voor de winter. De belangrijksten (Norg, Grijpskerk en het Bergermeer) zijn oude gasvelden die tot gasopslag zijn omgebouwd. Het kabinet spant zich in om ervoor te zorgen dat de Nederlandse gasopslagen voor de komende winter zo veel mogelijk worden gevuld. Volgens de laatste cijfers zijn de Nederlandse gasopslagen met gemiddeld 80 procent gevuld, daarmee heeft Nederland het EU-doel voor het vullen van de gasopslagen voor komende winter behaald. De Kamer gaat met de minister in debat over het verder vullen van de gasopslagen en de situatie voor aankomende winter.

Verschillende scenario's

De onzekerheid rondom leveringszekerheid in de aankomende winter hangt samen met een mogelijke verdere beperking of volledige beëindiging van de toevoer van Russisch gas naar Noordwest-Europa. De onzekerheid rondom de levering van aardgas blijft aanhouden, onder andere doordat een belangrijke pijpleiding vanuit Rusland – de Nord Stream 1 – eerder dit jaar door gepland onderhoud uit gebruik was genomen en vervolgens maar gedeeltelijk werd hervat. Inmiddels is duidelijk dat de Nord Stream voorlopig gesloten blijft. In het commissiedebat wordt ingegaan op deze ontwikkelingen en de verschillende scenario’s waar Nederland rekening mee moet houden als het gaat om leveringszekerheid van aardgas.  

LNG Terminals

Om leveringszekerheid te garanderen kijkt Nederland ook naar andere opties dan aardgas. Een van deze alternatieven is LNG (Liquefied Natural Gas). Deze vloeibare vorm van gas kan door schepen worden vervoerd, waardoor er geen pijpleiding nodig is. Er is wel andere infrastructuur nodig, deze wordt momenteel in Nederland opgezet. Het bouwen van de installaties die nodig zijn om extra LNG te kunnen gebruiken in Nederland kost normaal gesproken ongeveer vijf jaar. De enige optie om de benodigde infrastructuur op korte termijn in te kunnen zetten, zijn drijvende fabrieksschepen die het LNG kunnen verwerken. In de Eemshaven is een dergelijk fabrieksschip op donderdag 8 september in gebruik genomen.

Winterpakket Europese Unie

De Europese Commissie heeft een pakket van maatregelen voorgesteld dat de Europese Unie (EU) moet voorbereiden op een mogelijk verdere, dan wel totale verstoring in de levering van Russisch aardgas. Het doel is om in de gehele EU het gasverbruik met 15 procent te verminderen. Lidstaten krijgen in principe vrijheid bij het nemen van maatregelen. Wel is het noodzaak dat de hele samenleving hieraan bijdraagt: van overheid tot huishoudens, van energieleveranciers tot industrie.