Uitgelicht : Arbeidsmigratie

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt woensdag 3 februari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur een algemeen overleg over arbeidsmigratie. De demissionaire ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komen daarvoor naar de Tweede Kamer.

Poolse arbeidsmigranten zitten op een bank in een tijdelijke huiskamer.

Live volgen

Het overleg is in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

Om het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten terug te dringen en om de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de lange termijn te versterken heeft het kabinet het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, ingesteld. Gevraagd is voorstellen te doen voor het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam heeft twee adviezen uitgebracht, Eerste aanbevelingen (juni 2020) en Geen tweederangsburgers (oktober 2020). De situatie is slecht is de conclusie. Arbeidsmigranten worden onderbetaald, de huisvesting is vaak vies en te klein en de beperkte regelgeving maakt de positie van arbeidsmigranten kwetsbaar. Zonder werk verliest de arbeidsmigrant naast zijn inkomen soms ook zijn huisvesting en raakt hij onverzekerd voor ziektekosten.

Strengere regels uitzendbureaus

Om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan is één van de aanbevelingen een verplichte certificering voor uitzendbureaus. Om een certificaat te krijgen moeten uitzendbureaus bewijzen dat ze de cao naleven en dat de huisvesting en zorgverzekering voor arbeidsmigranten in orde zijn.

Registratie en betere huisvesting

Om beter zicht te krijgen op waar arbeidsmigranten wonen moet de registratie van arbeidsmigranten worden verbeterd. En om de afhankelijkheid van de werkgever tegen te gaan, moeten het arbeidscontract en het huurcontract losgekoppeld worden. Daarnaast moeten gemeenten en provincies meer instrumenten krijgen om de kwaliteit van de huisvesting te waarborgen. Er is een tekort aan goede en beschikbare huisvesting voor arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam vindt dat elke arbeidsmigrant uiteindelijk een eigen slaapkamer moet hebben.

Reactie kabinet

Het kabinet steunt de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Er wordt gestart met de voorbereidingen van wijziging van de wet Basis Registratie Personen (BRP) voor de registratie van tijdelijke verblijfsadressen. Op die manier zijn arbeidsmigranten beter in beeld. Ook verbetert het kabinet de medische positie van arbeidsmigranten: door de kosten van noodzakelijke zorg te betalen als een arbeidsmigrant dertig dagen daarvoor nog verzekerd was. Die regeling zorgt ervoor dat arbeidsmigranten die hun werk zijn kwijt geraakt, en daarmee hun zorgverzekering, gebruik kunnen blijven maken van medisch noodzakelijke zorg. Het organiseren van goede huisvesting voor arbeidsmigranten is een taak van veel partijen. Het is aan onder andere gemeenten, provincies, woningcorporaties, werkgevers en Rijksoverheid om voor meer woningen te zorgen. In 2020 en 2021 trekt het kabinet in totaal 100 miljoen euro uit voor de huisvesting van kwetsbare groepen, waaronder arbeidsmigranten. De naderende verkiezingen zorgen er voor dat het kabinet niet alle aanbevelingen kan uitvoeren. De beslissing of er een certificering voor uitzendbureaus moet komen is aan het volgende kabinet.