Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

11 juni 2024
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg inzake de vervanging van onderzeebootcapaciteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024) (36442)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) (36321-(R2181))

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen (36351-(R2184))

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefstijlpreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en Taxi

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitkomsten van het overleg over het Julianakanaal

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden (36461)

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mbo

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

  Loading data

  Loading data