Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

4 juni 2024
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Energiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij de Wijzigingswet financiële markten 2024

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de toekomst van Tata Steel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad d.d. 29 april 2024

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijkverpleging

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat GGZ / suïcidepreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Kinderopvang

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het debat over de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen ondermijnende activiteiten vanuit het buitenland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Emancipatie

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

  Loading data
 26. 26

  Motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Media

  Loading data