Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Energieraad (Formeel)

De vergadering is geweest

29 mei 2024
13:10 - 13:14 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemmingen over moties ingediend bij het tweeminutendebat Energieraad (Formeel)

    Loading data

    Loading data