Plenair debat : Tweeminutendebat Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024 (CD 29/5)

De vergadering is geweest

29 mei 2024
11:30 - 11:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data