Plenair debat : Debat over de artikel 100-brief over een aanvullende bijdrage aan de maritieme veiligheid in de Rode Zee (korte plenaire afronding in 1 termijn)

De vergadering is geweest

23 april 2024
22:05 - 23:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee

    Loading data
  2. 2

    |nzet van Zr.Ms. Karel Doorman in de Rode Zee

    Loading data