Plenair debat : Tweeminutendebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie (CD 3/4)

De vergadering is geweest

17 april 2024
12:05 - 12:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data