Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voordrachten en benoemingen:

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen Tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid (CD 28/3)

 5. 5

  Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het Tweeminutendebat over de uitwerking van de passage uit het coalitieakkoord over het beschikbaar stellen van EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk van de agenda afgevoerd

 6. 6

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het Dertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen van de agenda af te voeren.

 7. 7

  Het lid Omtzigt: debat met de staatssecretaris van Financiën en de minister-president over het bericht ‘Schadeproces toeslagenaffaire volledig op de schop: ’Het is bij de wilde konijnen af’’ (Telegraaf.nl, 26 maart 2024)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Stoffer, fungerend voorzitter commissie EZK: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de in april te ontvangen Staat van Groningen

 9. 9

  Het lid Mutluer: debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘In ruim 400 woonwijken ligt tot 10.000 kilo vuurwerk opgeslagen: 'Dat is 400 keer heel gevaarlijk'’ (Eenvandaag.avrotros.nl, 28 maart 2024)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Martens-America: verzoek de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te betrekken bij het debat over het vestigingsklimaat in Nederland n.a.v. het artikel ‘Kabinet steekt 1,7 miljard euro in regio Eindhoven voor behoud ASML’ (Rtlnieuw.nl, 28 maart 2024)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Kostic: verzoek het dertigledendebat over de toekomst van Tata Steel om te zetten in een debat en deze zo spoedig mogelijk in te plannen

 12. 12

  Het lid Kröger: brief van de minister voor Klimaat en Energie over het bericht ‘Nederlandse tarief voor stadsverwarming: meer dan elders’ (Tno.nl, 29 maart 2024), te ontvangen vóór de voortzetting van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (36387)

  Loading data
 13. 13

  Het lid El Abassi: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Politie volgt illegaal 11 miljoen kinderen en volwassenen, soms al vlak na hun geboorte’ (Ftm.nl, 30 maart 2024)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Mooiman: vooraankondiging Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 3/4), deze week in te plannen