Plenair debat : Extra regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

28 maart 2024
10:16 - 10:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Het lid Wilders: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici (Ad.nl, 28 maart 2023)

    Loading data