Plenair debat : Debat over de voorjaarsnota 2024 (36550, nr. 1)

De vergadering is geweest

4 juni 2024
16:30 - 23:02 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorjaarsnota 2024

  Loading data
 2. 2

  Budgettaire gevolgen behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024) (Kamerstuk 36418-129)

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over alternatieve dekkingsopties n.a.v. Belastingplan 2024

  Loading data
 5. 5

  Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

  Loading data
 6. 6

  Voorjaarsnota 2024 en onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

  Loading data
 7. 7

  Planning budgettair-structureel plan voor de middellange termijn

  Loading data
 8. 8

  Stabiliteitsprogramma 2024

  Loading data
 9. 9

  Voorjaarsrapportage 2024 Raad van State

  Loading data
 10. 10

  Uitvoeringstoetsen bij amendementen pakket belastingplan 2024

  Loading data
 11. 11

  Verschillende aspecten betreffende het aangenomen amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven (Kamerstuk 36421-11)

  Loading data
 12. 12

  Indiening eerste betaalverzoek Nederlands herstel- en veerkrachtplan

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording aanvullende vragen commissie over het Centraal Economisch Plan (CEP) 2024 door het Centraal Planbureau (CPB)

  Loading data
 14. 14

  Verhouding scenario 3 Berenschot en huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstuk 32140-184)

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over een verschillenanalyse tussen de Voorjaarsnota en de financiële tabel van het hoofdlijnenakkoord

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data