Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

19 maart 2024
15:00 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor interim-voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet dieren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium over doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wapenexportbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (eerste deel)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data
 24. 24

  Stukken onder 36408

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers verzamelt

  Loading data