Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap) (36346) (1e TK)

De vergadering is geweest

27 maart 2024
14:05 - 15:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap (36346)

    Loading data