Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van NSC bij de stemmingen op donderdag 15 februari jl. over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 geacht wenst te worden tegen het amendement-Drost op stuk nr. 8,I te hebben gestemd.

 8. 8

  Verlengen debat: Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid, Debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap en Debat over de problematiek rondom PFASDebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

 9. 9

  Vervallen debatten: Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg en Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis

 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Wapenexportbeleid (CD 29/2)

 12. 12

  Het lid El Abassi: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Verkeerd parkeren zwaarder beboet dan mishandeling hoe het boetestelsel uit balans raakte’ (Nrc.nl, 27 februari 2024)

 13. 13

  Het lid Stoffer: debat met de staatssecretaris van Defensie en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Scheepsbouwer Damen dreigt megaorder onderzeeboten te missen: ’Franse lobby is ijzersterk’’ (Telegraaf.nl, 28 februari 2024)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Dassen: dertigledendebat met de minister en staatssecretaris van Defensie en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de versterking van de Europese defensie-industrie, in het kader van de European Defence Industrial Strategy (EDIS) en de European Defence Investment Programme (EDIP), te houden na ommekomst van het BNC-fiche / de kabinetsappreciatie van de EDIS en EDIP

 15. 15

  Het lid Dijk: verzoek het dertigledendebat over de tarieven van huisartsen om te zetten in een debat en deze op een later moment in te plannen

 16. 16

  Het lid Crijns: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat Jeugdzorg niet in staat is om het opsluiten van kinderen te voorkomen (Trouw.nl, 29 februari 2024)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Bromet, fungerend voorzitter commissie Europese Zaken, debat met de minister-president over de informele Europese top van 17-18 april 2024, te houden voorafgaand aan de top

 18. 18

  Het lid Eerdmans: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het Europese migratiepact, waarin in ieder geval wordt ingegaan op de meest recente stand van zaken, de aantallen, implicaties en kosten voor Nederland

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Campen: debat met de minister voor Natuur en Stikstof over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse, te houden voorafgaand aan de stemming in de Raad van ministers

 20. 20

  Het lid Paternotte: debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Steeds meer huizen verzakt door extreem droge zomers: ’Ik zit gewoon klem’’ (Telegraaf.nl, 29 februari 2024)

 21. 21

  Het lid Paternotte: verzoek uitbreiding spreektijd naar 6 minuten voor het debat over de staat van de oorlog in Europa

 22. 22

  Het lid Van Hijum: vooraankondiging Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 7/3), deze week inclusief stemmingen

 23. 23

  Het lid Beckerman: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Lekkage bij tankenpark NAM in Farmsum: water met giftige stof in kanaal terechtgekomen’ (Rtvnoord.nl, 4 maart 2024), te ontvangen vóór het debat over de Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld (36441)

  Loading data